Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
53 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Jakub Łukaszewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w 2017 roku nabyła wydanie dzieła Wilhelma Duranta Rationale divinorum officiorum (Nürnberg: Antonius Koberger, 19 IV 1480, 2o). Na wyklejce przedniej okładki tego inkunabułu znajduje się spis ksiąg z 1553 roku. W artykule przedstawio...

  Add to ORCID
 • Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Roman Tomaszewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  Zadaniem artykułu jest ukazanie dorobku piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku. Pretekstem do poruszenia tego tematu jest przypadająca w 2011 roku dwusetna rocznica urodzin wybitnego pszczelarza Jana Dzierżona. Osoba i dokonania najsłynniejszego chyba w świecie Ślązaka ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Julia Melentiewa;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  Within the concept of the noosphere, popularized and developed by Vladimir Viernadsky, the author considers problems of reading and reading culture, in particular that of scientific material, in a global approach. Reading culture is then identified as a complementary el...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Sebastian Kotuła;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  Książka tradycyjna pojawiła się w XV wieku. Jej powstanie wymagało szeregu projektów pośrednich. Wszystkie one określane są mianem proto-książek (inaczej także historycznych postaci książek, paraksiążek), tzn. prototypów książek sensu stricto, czyli dzisiejszych. Jednak...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Kinga Adamiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  Przez wieki na terenie dzisiejszej Republiki Włoch powstawały najświetniejsze biblioteki w Europie. Od średniowiecza po renesans prężnie się rozwijały i odgrywały dominującą rolę na Starym Kontynencie. Artykuł przedstawia, jak włoskie biblioteki funkcjonują dziś. Porusz...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Małgorzata Dąbrowicz; Artur Jazdon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim d...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Błażej Kaźmierczak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  The author discusses his comparative analysis of Polish and German archival thought related to processing personal archives. The motive behind the present considerations was the literary and archival legacy of Henryk Bereska, one o f the most eminent translators of Poli...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Margarita A. Korzo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

  Artykuł zawiera opis unikatowego polsko-łacińskiego podręcznika elementarnego Elementa Pverilis Institutionis (Kraków: Albrecht Górecki, 1692) ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie. Wydanie z 1692 roku zapoczątkowało linię elementarzy, która ...

  Add to ORCID
 • Artykuł stanowi zbiór uwag dotyczących charakterystycznych kategorii znaków własnościowych książki, znajdujących się w inkunabułach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, osadzonych na tle zjawisk kulturowych późnego średniowiecza i początków renesansu w Euro...

  Add to ORCID
53 research outcomes, page 1 of 6