Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
132 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Drwięga;
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  W artykule zaprezentowano zespół urządzeń ratowniczych przeznaczonych do wykonywania przekopów ratowniczych w zagruzowanych przestrzeniach wyrobisk górniczych, powstałych wskutek wstrząsów górotworu. W skład urządzeń wchodzi obudowa ratownicza, składająca się ze stojakó...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Dominik Gamrat; Mariusz Madej; Wojciech Michalski; Piotr Helmrich;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  W artykule zaprezentowano przewoźną maszynę wyciągową B-1200/M/AC-2m/s, produkcji MWM Elektro Sp. z o. o., umożliwiającą szybkie i swobodne jej przemieszczanie między obsługiwanymi szybami. Przedstawiono opis techniczny maszyny wyciągowej, jak i wymagania przepisów ruch...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Daniel Kowol; Piotr Matusiak; Michał Łagódka;
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  Wyniki wzbogacania węgla koksowego o uziarnieniu 20(30)-0,5 mm w osadzarkach pulsacyjnych zależą od wzbogacalności węgla surowego, konfiguracji układu technologicznego przeróbki węgla oraz parametrów rozdziału operacji przeróbczych. Szeroki zakres uziarnienia 20(30)-0,5...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Rafał Baron;
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  W artykule przedstawiono opracowaną w ITG KOMAG koncepcję hydrocyklonu klasyfikującego. Omówiono budowę i zasadę działania hydrocyklonu oraz zaobserwowane w trakcie eksploatacji trudności, polegające na zmniejszeniu wydajności i pogorszeniu cech funkcjonalnych hydrocykl...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Figiel; Marek Szczygieł;
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej są podstawowymi elementami górniczych wyciągów szybowych, umożliwiającymi skomunikowanie maszynistów maszyn wyciągowych z sygnalistami szybowymi, obsługującymi stanowiska sygnałowe w szybie. Poprawne i niezawodne działanie sy...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Joanna Rogala-Rojek;
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania informatyczne opracowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Zaprezentowano systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem tj. system zarządzania siecią elektroenergetyczną kopalni oraz system identyfikacji elementów m...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Danuta Cebula; Marek Kalita;
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  W artykule omówiono metodę mechanicznego odspajania calizny skalnej przy użyciu kotew rozprężnych pod kątem możliwości zastosowania do wykonywania tuneli ratowniczych. Przedstawiono analizę wyników badań in situ i laboratoryjnych. Badania zrealizowano w ramach projektu ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Zdzisław Budzyński; Bartosz Polnik;
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  Pogarszające się warunki przewietrzania wyrobisk górniczych oraz przepisy dotyczące stosowania maszyn spalinowych w podziemiach kopalń w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników skłaniają do budowy maszyn i urządzeń zasilanych z akumulatorów. W większości d...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Zbigniew Szkodlarek; Arkadiusz Sobolewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  W artykule przedstawiono koncepcję napędu pośredniego typu T-T (taśma-taśma), przewidzianego do zastosowania w eksploatowanych już przenośnikach taśmowych, lub w nowych, o znacznej długości. W taśmowym napędzie pośrednim wykorzystuje się sprzężenie cierne pomiędzy cięgn...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Marek Pierchała; Andrzej Herda;
  Publisher: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  Hałas jest ciągle istotnym zagrożeniem na stanowiskach pracy, zwłaszcza w zakładach górniczych. Ograniczanie hałasu wymaga stosowania zaawansowanych metod badawczych. Jedną z nich jest numeryczne modelowanie pola akustycznego w oparciu o pomiary natężenia dźwięku. Popra...

132 research outcomes, page 1 of 14