Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
22 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Thesis . Book . 1996
  Open Access Polish
  Authors:
  Dąbrowska, Małgorzata;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Bibliogr. s. 161-170. Paleologowie byli ostatnią dynastią Bizancjum, panującą w Konstantynopolu od 1261 do 1453 r. Na 15 małżeństw cesarskich (od Michała VIII do Konstantyna XI), 9 zawarto z kobietami obrządku łacińskiego. Do tego trzeba doliczyć mariaże planowane, ale ...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Wawryniuk А., А.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  W poniższym artykule omówione zostały problemy związane z napływem obywateli Ukrainy do Polski i ustawowe decyzje mające na celu przystosowania prawa do nowej sytuacji związanej z imigracją. Aktualnie najważniejszym aktem prawnym w tej sprawie jest Ustawa z dnia 2 kwiet...

 • publication . Thesis . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Marks, Małgorzata;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  The author takes up the issue of supporting development of rural areas by means of application of marketing concept. She focuses on the promotion activity initiated by the representatives of the local government. The main thesis of the dissertation is fonnulated in the ...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Łukowski, Piotr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Książka "Paradoksy" jest monografią poświęconą tym argumentacjom logicznym, które prowadzą, albo do sprzeczności, albo do wniosków niezgodnych z oczekiwaniami. Prawie wszystkie są do dziś źródłem kontrowersji i sporów zarówno wśród logików jak i filozofów. Szczególnie i...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Zasina, Jakub;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej

  Problem, jaki podjęto w niniejszej pracy, dotyczy społecznego przekształcania modernistycznych osiedli mieszkaniowych wybudowanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Procesowi dziedziczenia architektury modernizmu przyjrzano się na przykładzie osiedla mieszkaniowego ZUS ...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Gralińska-Toborek, Agnieszka;
  Persistent Identifiers

  Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Sztabińskiego This work shows iconographical consciousness like an element of European culture, which makes possible to transmit meanings by pictures, especially paintings, and which lets us read this me...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Pokorzyńska, Elżbieta;

  Forma oprawy książki w ciągu półtora stulecia (1800-1950) uległa dużym przemianom, zmieniały się technologie, materiały, metody i style zdobienia. Przemiany te powiązano z rozwojem rynku wydawniczego (ilościowy wzrost publikacji), warunkami prawno-ekonomicznymi (wolność...

 • publication . Thesis . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Górecki, Michał;
  Persistent Identifiers

  Praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Fizycznej na seminarium dra hab. Jan Degirmendžicia, prof. UŁ pod opieką naukową dra Macieja Ziułkiewicza. Została nagrodzona w II edycji konkursu "Ekologiczny Magister i Doktor", organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Oc...

  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 1961
  Open Access Polish
  Authors:
  Holtzman, Władysław;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Thesis . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Biletskyi, V. S.; Gajko, G. I.;

  Potężny i wielowiekowy dorobek ukraińskiego górnictwa niezaprzeczalnie potrzebuje dziś roztoczenia nad nim profesjonalnej oraz odpowiedzialnej opieki, mającej zająć się ochroną jego artefaktów. Niezbędna do tego jest naukowa i finansowa pomoc państwa. 2. Docelowo do pro...

22 research outcomes, page 1 of 3