Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
54 research outcomes, page 1 of 6
 • other research product . Lecture . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena; Kruszewski, Tomasz;
  Persistent Identifiers

  Celem wystąpienia było przedstawienie badań potencjalnych determinant uzależnienia od gier internetowych, które przeprowadzono wśród grupy 98 studentów kierunków architektura informacji (AI) oraz zarządzanie informacją i bibliologia (ZIB) na Uniwersytecie Mikołaja Koper...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Pietruszczak, Andrzej;

  Obie teorie Russella zdarzeń [1914, 1936] zaliczamy do bezpunktowej ontology. Pierwszą z nich Russell przedstawił w nieformalny sposób w "The world of physics and the world of sense", wykład IV w "Our Knowledge of the External World". Opierając się na tej teorii, Russel...

 • other research product . Lecture . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Kozielec, Tomasz;

  W materiale zaprezentowano wygląd mikroskopowy masy włóknistej esparto (Stipa tenacissima L.) pochodzącej z papieru drukowego z 1 poł. XX w.

 • other research product . Lecture . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja";
  Persistent Identifiers

  Prezentacja przedstawia historię i funkcję zadrzewień śródpolnych.

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Wyszkowska, Joanna;

  Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poniższe materiały dotyczą drugiej części wykładu: „Biofizyczne aspekty funkcjonowania...

 • other research product . Lecture . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Van Heuckelom, Kris;

  The relation between Bruno Schulz and the Netherlands can be described from a twofold perspective. On the one hand, attention can be paid to the way Bruno Schulz incorporated into his work various realia related to the Low Countries. In view of Schulz's well-known ...

 • other research product . Lecture . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Olszewski, Krzysztof;
  Persistent Identifiers

  Rozmowy po japońsku w restauracji, kawiarni, barze. Zamawianie, rozmowy z kelnerką, płacenie rachunku. Japoński A2

  Add to ORCID
 • Projekt "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności" realizowany w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2019 przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja", finansowany ze środków Programu Operac...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Ziobro J.; Pilch K.; Franków J.; Bobiec A.; Wolański P.;
  Persistent Identifiers

  Prezentacja przedstawia działania w projekcie "Zadrzewienia dębowe w krajobrazie wiejskim regionu Karpat: pochodzenie, dynamika i wartości przyrodnicze", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki 2013/11/B/NZ9/00793 - The presentation developed within the Polish project...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Pamuła-Cieślak, Natalia;

  Prezentacja w PDF jest zrzutem prezentacji w Prezi, która dostępna jest pod adresem: https://prezi.com/hauyvrspq8ng/projektowanie-interfejsow-wyszukiwawczych/?present=1 Prezentacja dydaktyczna dotycząca projektowania interfejsów wyszukiwawczych z punktu widzenia projekt...

54 research outcomes, page 1 of 6