Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
10,766 research outcomes, page 1 of 1,077
 • publication . Book . Other literature type . 2007
  Open Access Polish
  Authors:
  Łowiec Polski Publishing House;

  Remizy śródpolne, żywopłoty oraz osłony przeciwwiatrowe, choć tworzone są z myślą o nieco odmiennych celach, pełnią w krajobrazie rolniczym bardzo podobne funkcje. Dla nas najistotniejszą z tych funkcji jest zapewnienie zwierzętom dziko żyjącym odpowiednich warunków osł...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Małecki, Marian;
  Publisher: Pro Memoria. Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939
 • publication . Book . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna; Dyląg, Anna; Gabryś, Bartłomiej J.;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  W obliczu nowych wyzwań i nasilającego się tempa nieprzewidywalnych zmian, wielorakich czynników i uwarunkowań proaktywność wraz z podejmowaniem ryzyka nabiera znaczenia jako nośnik tworzenia wartości i bogactwa, a w ślad za tym - osiągania wysokiej efektywności. W tym ...

 • publication . Book . Review . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Jarząbek, Marcin;
  Publisher: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
 • publication . Book . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Przęczek-Kisielak, Sylwia;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • publication . Book . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Dworzak, Agata;
  Publisher: Wydawnictwo Attyka
 • publication . Book . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Kornhauser, Jakub;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Celem, jaki przed sobą stawiam, jest wpisanie interdyscyplinarnie rozumianego pojęcia obiektu w estetykę surrealizmu i odnalezienie metody analizy jego językowej, tekstowej obecności. Następnie, na podstawie istotnych dla tej tematyki manifestów Andre Bretona, chciałbym...

 • publication . Book . 2004
  Open Access Polish
  Authors:
  Józsa, László; Czeglédi, Csilla; Забута, Tамара; Donkov, Deyan; Dołhasz, Magdalena; Surówka-Marszałek, Danuta; Światowiec, Justyna; Drwal, Marek; Kubacka, Dominika; Plichta, Jarosław; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  Słowo wstępne "Obrady w sekcji „Zarządzania i Marketingu” odbywały się pod hasłem „Zarządzanie i Marketing w XXI wieku”. Tak pojemne hasło uwarunkowane było szeroką tematyką artykułów zgłoszonych, a następnie prezentowanych i dyskutowanych w ramach obrad konferencyjnych...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Barczak-Oplustil, Agnieszka; Bielski, Marek; Bogdan, Grzegorz; Ćwiąkalski, Zbigniew; Iwański, Mikołaj; Jodłowski, Jan; Kardas, Piotr; Małecki, Mikołaj; Pilch, Agnieszka; Raglewski, Janusz; ...
  Publisher: Wolters Kluwer
 • publication . Book . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Bremer, Józef; Chuderski, Adam;
  Publisher: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
10,766 research outcomes, page 1 of 1,077