Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
266 research outcomes, page 1 of 27
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Dukhnevych, І.; Dukhnevych, А.; Dukhnevych, І.; Dukhnevych, А.;
  Publisher: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки

  Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najwaŜniejszych zmian, jakie wnosi nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w części dotyczącej nadzoru nad działalnością spółdzielczу kasy oszczędnościowe-kredytowe (SKOK). Zdaniem autora, nowa ustawa o s...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Bytniewski, Paweł; Bytniewski, Paweł;
  Publisher: Видавництво Львівської політехніки

  Хосе Ортеґа і Ґассет та Еліас Канетті – автори класичних творів про соціальні форми нонконформізму – вказують на соціальні та історичні витоки “масового бунту”. Канетті цікавився явищем “вибуху” людської маси, маси, яка долає якісь критичні цінності заради стабільності ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Burzak, M. W.;
  Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Brzóska, J.;
  Publisher: Видавництво Львівської політехніки
 • publication . Conference object . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Szołno, O.;
  Publisher: Видавництво Львівської політехніки
 • publication . Conference object . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Nakielny, P.;
  Publisher: Видавництво Львівської політехніки
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Choiński, А.; Ptak, М.; Ilyin, L. V.;
  Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки

  W pracy w oparciu o materiały kartograficzne, przeanalizowano zmiany sieci hydrograficznej Łucka. Ustalono, iż na przestrzeni wieków podlegała ona ciągłej ewolucji, mającej na celu optymalne jej wykorzystanie dla rozwijającego się miasta. Bazując na analizie wizualnej u...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Olbrych, B.; Olbrych, B.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Celem artykułu jest ukazanie analizy statystycznej procesów demograficznych w Polsce. Wskazano specyficzne cechy struktury ludności Polski na tle Europy. Przedstawiono perspektywy zrównowaŜonego rozwoju społeczno-gospodarczego z punktu widzenia kształtowania się procesó...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Biłećkyj, Wołodymyr;
  Publisher: Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską, Polska
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Limański, A.; Drabik, I.;
  Publisher: Видавництво Львівської політехніки
266 research outcomes, page 1 of 27