Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
121 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Article . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Brzeziński, Bartłomiej;

  The article is the presentation of the principal problems of Waclaw Hryniewicz’s religious thought. Since many years, in his numerous articles and books, this Polish theologian and ecumenist has been joining two great traditions of Christian West and East and trying to ...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Gailiun, Olga;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Praca magisterska "Poezja Maryli Wolskiej jako fenomen artystyczny polskiej liryki kobiecej" składa się z następujących rozdziałów: I. Konteksty twórczości Maryli Wolskiej; II. Poezja Maryli Wolskiej. Poetyka i najważniejsze motywy . Celem pracy magisterskiej jest wydob...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Rasa Barkauskiene; Asta Adler; Danguole Cekuoliene; Lina Gervinskaite-Paulaitiene;
  Persistent Identifiers

  Introduction: The context of the current research involves relationships between traumatic or adverse childhood experiences, mental health variables and behavioural problems in delinquent adolescents. In the study we introduce the dimension of heterogeneity of antisocia...

  Add to ORCID
 • Sovietų saugumo tarnybos suvokė tautinio veiksnio reikšmę kovoje su Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, ypač Vilniaus arkivyskupijoje, kur buvo mėginama pasinaudoti tautine įtampa tarp lietuvių ir lenkų. Nepaisant to, bandymas panaudoti tautinius jausmus kaip atsvarą krikščion...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Kaźmierczyk, Zbigniew;

  The article presents meetings between Czesław Miłosz and his relative Oskar Władysław Miłosz. It shows the zagarist’s fascination with prophetic visions of a cousin from Czerea. It also highlights the snobbish premises of this fascination. The author develops the theory...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Lenkevič, Justina;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Przysłowia podobnie jak i frazeologizmy, są skarbnicą mądrości ludowej. Stanowią one obiekt badań zarówno literaturoznawców, jak i językoznawców, można je badać uwzględniając różne aspekty. Należy zaznaczyć, że archaizmy we współczesnejpolszczyźnie występują na wszystki...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Polish
  Authors:
  Dębiński, Józef;

  Straipsnyje nagrinėjamos Vatikano II Susirinkimo ir XX a. pabaigos popiežių ištarmės apie tikinčiųjų ir netikinčiųjų bendradarbiavimo taikos, laisvės ir teisingumo labui galimybes, aptariamas bendradarbiavimas įveikiant terorizmą ir badą. II Sobór Watykański oraz papież...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Bilkevič, Olga;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Badania dotyczyły wyłonienia profilów pojęcia ojczyzna w świadomości polskojęzycznej młodzieży w Wilnie. Tyrimo pagrindinis tikslas buvo išaiškinti, kaip Vilniaus šiuolaikinis lenkakalbis jaunimas suvokia tėvynės sampratą. Master's work main goal was to introduce contem...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Targamadzė, Vilija; Bulajeva, Tatjana;

  New generation spends much of their time in a virtual environment. Under digital technology influence a specific subculture of young people, assigned to the new generation, is being formed. This article presents theoretical analysis of developments in young people subcu...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Dąbrowski, Dariusz;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)

  Recently Zbysław Wojtkowiak expressed an opinion with which.

121 research outcomes, page 1 of 13