Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
32 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . Other literature type . 2010
  Closed Access Polish
  Authors:
  Ritz, G;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Instytur Bada? Literackich. Polska Adamia Naukowa
  Add to ORCID
 • publication . Book . 2008
  Closed Access Polish
  Authors:
  Ferber, Rafael;
  Publisher: Wydawnictwo WAM

  Książka JEST przeznaczona Raczej dla studiujących filozofię oraz zaintere- sowanych Nia laików niz dla Zawodowych filozofów. Chciałaby zapoznać z sześcioma podstawowymi pojęciami tak dalece, ABY czytelnik uzyskał wstępna orientację co do treści, Metody i wymagań filozof...

 • publication . Article . Other literature type . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Sajewska, Dorota;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

  “Necroperformance' is what Dorota Sajewska calls the cultural spectacle of Polishness based on revitalizing historical remnants. She begins her investigation of the presence of this practice in Polish culture by describing the movements of the wounded soldier's body in ...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Closed Access Polish
  Authors:
  Haslbeck, Friederike Barbara;
  Publisher: Wydawnictwo Scholar Spólka z o.o.
 • publication . Part of book or chapter of book . Other literature type . 2009
  Closed Access Polish
  Authors:
  Ritz, G;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitas
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Closed Access Polish
  Authors:
  Warnke, Ingo H; Spitzmüller, Jürgen;
  Publisher: Warszawa : Uniw. Warszawski, Inst. Germanistyki
 • publication . Part of book or chapter of book . Other literature type . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Ritz, G;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Elipsa
  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2019 . Embargo End Date: 04 Jul 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Fahrentrapp, Johannes;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Plantpress
  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Sajewska, Dorota;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

  The point of departure for Dorota Sajewska's article is the Lumière film Workers Leaving the Factory. Sajewska regards the 1905 revolution as an unprecedented example of unity between workers' theatre and the proletariat's practices of participation in public life. Saje...

  Add to ORCID
 • other research product . 2014
  Closed Access Polish
  Authors:
  Sasse, Sylvia;
  Publisher: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

  W artykule autorka dokonuje porównania formuł patosu Warburga z teoretycznymi rozważaniami Siergieja Eisensteina na temat patosu filmowej kompozycji. Możliwość porównawczego podejścia tych koncepcji autorka dostrzega w dwóch miejscach: po pierwsze w praktyce montażu, po...

32 research outcomes, page 1 of 4