Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
478 research outcomes, page 1 of 48
 • publication . Book . Other literature type . 2007
  Open Access Polish
  Authors:
  Łowiec Polski Publishing House;

  Remizy śródpolne, żywopłoty oraz osłony przeciwwiatrowe, choć tworzone są z myślą o nieco odmiennych celach, pełnią w krajobrazie rolniczym bardzo podobne funkcje. Dla nas najistotniejszą z tych funkcji jest zapewnienie zwierzętom dziko żyjącym odpowiednich warunków osł...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2015
  Polish
  Authors:
  Rosińska-Bukowska, Magdalena; Rosińska-Bukowska, Magdalena;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Unknown

  The aim of the study is to assess the impact of Russian sanctions on EU Member States (including Poland) and any resulting changes in the structure and volume of the agri-food trade. The study involved comparing the trade before restrictions (2013) and in the same perio...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Marcin Wójcik; Justyna Tomczyk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Zasadniczym celem artykułu jest wyjaśnienie nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego oraz porównanie ich do wyników badań sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej. Rezultatem przeprowadzonego postępowania badawczego j...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Zofia Wilk-Woś;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  In the 15th century, the Uniejów parish was one of a few parishes in Poland which had two parsons: one who took care of parishioners living in the town, and the other – of parishioners in rural areas. The paper characterizes the 15th century group of Uniejów parish prie...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Tytko, Marek Mariusz;

  1. Celem artykułu jest pokazanie elementów uniosceptycznej koncepcji patriotyzmu gospodarczego w Polsce na przykładzie wybranych poglądów dwóch krakowskich polityków - Stanisława Papieża (ur. 1965) i Piotra Döerre'go (ur. 1973) z lat 2002-2003. 2. Metodologia. Autor pos...

 • publication . Other literature type . 2015
  Polish
  Authors:
  Wysokiński, Marcin; Wysokiński, Marcin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Unknown

  The economic effects are a consequence produced and offered for sale production. The farms include them direct surplus from agriculture , value added and income. In this study adopted the income from the family farm (in accordance with the methodology FADN]) for basic c...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciej Maryl;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Autor przybliża sylwetkę polskich humanistów cyfrowych na podstawie wyników europejskiego sondażu praktyk oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce przeprowadzonego na przełomie 2014 i 2015 roku przez Obserwatorium Cyfrowych Metod i Praktyk (Digital Method...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Mróz, Karolina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

  Medialized way of perceiving and continual stuffing of reality with moving images have substantial impact on viewer’s perception, and thus on the interpretation of cinematic work. We cannot create contemporary cinema without understanding changes that the film and audio...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Marek Jarentowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  Na Litwie, pomijając pierwsze tranzycyjne wybory, w wyborach do Sejmu od 1992 r. stosuje się mieszany system wyborczy w odmianie zwanej kombinacją lub superpozycją. Połowa mandatów obsadzana jest wedle formuły większości bezwzględnej, a druga połowa wedle formuły propor...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Agnieszka Michalska-Żyła;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Literatura przedmiotu dostarcza wielu opracowań dotyczących badania jakości życia w różnych typach układów lokalnych. Zwraca jednak uwagę istotne niedoreprezentowanie analiz empirycznych jakości życia na obszarach wiejskich. Zasadność badania owej problematyki właśnie w...

  Add to ORCID
478 research outcomes, page 1 of 48