Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,313 research outcomes, page 1 of 132
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Bogdan Szczepankowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM

  <jats:p>The Institute for the Deaf-mute in Warsaw, established in 1817 by Father Jakub Falkowski, is commonly considered to be the firstschool for deaf-mute children in Poland. However, similar actions had been taken three times earlier: in 1803 in Romanow, Volhynia, in...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Sylwia Krukowska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  The article deals with the possibilities of the Latin language usage as a means of communication in the modern world. It is an analysis leading to answering the question about Latin’s inherent possibilities for passing the content, that so largely determinate the intell...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Dominik Mirosław Piotrowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyniły się do powstania humanistyki cyfrowej, w tym historii cyfrowej i „historiografii cyfrowej” oraz multimedialnych i interaktywnych „historycznych reprezentacji cyfrowych”; z kolei rewolucja urządzeń i Internetu...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Zofia Wilk-Woś;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  In the 15th century, the Uniejów parish was one of a few parishes in Poland which had two parsons: one who took care of parishioners living in the town, and the other – of parishioners in rural areas. The paper characterizes the 15th century group of Uniejów parish prie...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Zieba;

  <jats:p>On the Armenian Origins of the Tyszkiewicz FamilyThe article combines K. Stopka’s source text research (cf. the previous article in this year’s issue of Lehahayer) with sources from the Great Duchy of Lithuania under Duke Svidrigailo. It proves that the Tyszkiew...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Motylińska, Paulina;

  W ostatnich latach podejmowane są liczne inicjatywy digitalizacji i udostępniania zasobów materialnego dziedzictwa kulturowego. Procesem digitalizacji zostały objęte także zbiory literatury dla młodego czytelnika. W artykule przedstawiono możliwości dostępu do literatur...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Polish
  Authors:
  Szyroka, Izabela;
 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Wiesław Maik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  W 2016 r. mija setna rocznica urodzin Profesora Ludwika Straszewicza – twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej – którego inicjatywy naukowe oraz działalność w zakresie kształcenia kadr zaowocowały pojawieniem się silnego ośrodka antropogeografii w regi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Janina Labocha;
  Persistent Identifiers

  Gwara cieszyńska, funkcjonująca w twórczości pisarzy regionalnych z Zaolzia, reprezentuje staranny, stylistycznie dopracowany wariant dziś już bardzo rzadko występujący w mowie mieszkańców czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Nawiązuje on do dawnej gwary cieszyńskiej j...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Ilona Zakowicz;
  Publisher: Ogrody Nauk i Sztuk

  <jats:p>nie dostarczono</jats:p>

  Add to ORCID
1,313 research outcomes, page 1 of 132