Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
436 research outcomes, page 1 of 44
 • publication . Book . Other literature type . 2007
  Open Access Polish
  Authors:
  Łowiec Polski Publishing House;

  Remizy śródpolne, żywopłoty oraz osłony przeciwwiatrowe, choć tworzone są z myślą o nieco odmiennych celach, pełnią w krajobrazie rolniczym bardzo podobne funkcje. Dla nas najistotniejszą z tych funkcji jest zapewnienie zwierzętom dziko żyjącym odpowiednich warunków osł...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2015
  Polish
  Authors:
  Rosińska-Bukowska, Magdalena; Rosińska-Bukowska, Magdalena;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Unknown

  The aim of the study is to assess the impact of Russian sanctions on EU Member States (including Poland) and any resulting changes in the structure and volume of the agri-food trade. The study involved comparing the trade before restrictions (2013) and in the same perio...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Pietruch-Reizes, Diana;
  Publisher: Biblioteka Jagiellońska

  W artykule przedstawiono wybrane kwestie dotyczące zarządzania informacją w nauce w świetle obowiązujących aktów prawnych. W tym celu przeanalizowano ustawy reformujące system nauki w Polsce, regulujące zasady finansowania nauki, zadania i funkcjonowanie Narodowego Cent...

 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Malwina Popiołek; Klaudia Sroka;
  Persistent Identifiers

  The subject of the paper is filter bubble and awareness of its mechanism among junior high school students. The article attempts to answer the question about how many representatives of the Z Generation (in this case junior high school students) are familiar with the is...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Tytko, Marek Mariusz;

  1. Celem artykułu jest pokazanie elementów uniosceptycznej koncepcji patriotyzmu gospodarczego w Polsce na przykładzie wybranych poglądów dwóch krakowskich polityków - Stanisława Papieża (ur. 1965) i Piotra Döerre'go (ur. 1973) z lat 2002-2003. 2. Metodologia. Autor pos...

 • Zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w założeniu miał stanowić mechanizm wsparcia dla pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów. W praktyce działalności informacyj...

 • publication . Other literature type . 2015
  Polish
  Authors:
  Jastrzębiec-Witowska, Anna; Jastrzębiec-Witowska, Anna;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Unknown
  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2015
  Polish
  Authors:
  Wysokiński, Marcin; Wysokiński, Marcin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Unknown

  The economic effects are a consequence produced and offered for sale production. The farms include them direct surplus from agriculture , value added and income. In this study adopted the income from the family farm (in accordance with the methodology FADN]) for basic c...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Marek Jarentowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  Na Litwie, pomijając pierwsze tranzycyjne wybory, w wyborach do Sejmu od 1992 r. stosuje się mieszany system wyborczy w odmianie zwanej kombinacją lub superpozycją. Połowa mandatów obsadzana jest wedle formuły większości bezwzględnej, a druga połowa wedle formuły propor...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Bastian Kaiser; Magdalena Frączek; Piotr Paschalis Jakubowicz; Anna Pikus; Aleksandra Piasecka; Grażyna Głuch; Artur Sawicki; Roman Wójcik; Katarzyna Zaczek; Wiktor Naturski; ...
  Persistent Identifiers

  Jednym z podstawowych pojęć we współczesnych naukach teoretycznych i stosowanych oraz w praktyce jest „informacja”. Pomimo że pojęcie to jest używane właściwie we wszystkich dziedzinach naszego życia, to jednak wciąż nie mamy powszechnie akceptowanej definicji informacj...

  Add to ORCID
436 research outcomes, page 1 of 44