Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
625 research outcomes, page 1 of 63
 • publication . Article . Other literature type . 2012
  Open Access Persian
  Authors:
  Ala, Toorani; Shabani Laleh;
  Persistent Identifiers

  قضا و قدر از مسائل مهم در حوزه فلسفه و کلام به شمار می‌آید که در مواجهه با شبهات بسیاری، علی‌الخصوص<br> در مسأله رابطه آن با اختیار انسان، قرار گرفته است امام خمینی و ملاصدرا دو تن از صاحبنظران این حوزه هستند که پژوهش حاضر به تبیین و مقایسه آرای ایشان می‌پردازد. و ضمن م...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Persian
  Authors:
  Nazari, Alhoee;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  اسلام در روزگار و در سرزمینی ظهور کرد که زن به لحاظ حقوقی و اجتماعی در موقعیتی فروتر از مردان قرار داشت. پیامبر اکرم (ص) کوشید تا تحولی بنیادین در فرهنگ جامعه جاهلی آن روز ایجاد کند. از سویی زمینه رشد و تعالی همه جانبه زنان را فراهم سازد و از سوی دیگر دیدگاه جامعه را نس...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers

  این مقاله به روش تحلیلی توصیفی درصدد تعیین گسترة مشهورات و دامنة عملکرد آن از دیدگاه فارابی و ابن سینا به عنوان فیلسوفان بزرگ اسلامی است. فارابی و ابن سینا هر دو به گسترة وسیع مشهورات در سه صنف و به اقسام کمی مشهورات پرداخته اند. تنها تفاوت آنها این است که ابن سینا اسم ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2003
  Open Access Persian
  Authors:
  Nazari, Alhoee;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  بررسى جایگاه مسلمین در تاریخ علوم و توانمندى‏ها و نوآورى‏هاى آنان در این عرصه، از مباحث ضرورى و مهمى است که اهتمام بدان موجب تعدیل اندیشه‏ى رایج افراطى در زمینه‏ى تاریخ علم مى‏گردد. این مقاله برآن است که تاریخچه‏اى مختصر از پزشکى اندلس در عصر اسلامى و نوآورى‏هاى پزشکان ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Persian
  Authors:
  Fatemeh, Alaee Rahmani;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Description ولايت پدر موضوعي است که قرن هاي متمادي ذهن فقيهان را به خود مشغول داشته است. اين مسأله با آنکه کاربرد فراوان دارد اما در فقه شيعه و اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته و حدّ و مرز آن به وضوح بيان نشده است لکن در اصل مسأله اين اتفاق وجود دارد که ولايت بر کودک از آن ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Persian
  Authors:
  Alaee Rahmani, Fatemeh;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  هندسه فرهنگی قرآن برای فرد

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Persian
  Authors:
  Fariba, Pat; Nazari, Alhoee;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 1994
  Open Access Persian
  Authors:
  Shahangian, Noori Sadat;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  شاعر بغدادی قرن دوم -سوم هجری

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Persian
  Authors:
  Sarkhosh, Javad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  یکی از موضوعاتی که در طول تاریخ جوامع بشری مورد بررسی و آراء های گوناگون قرار گرفته است، مسایل مربوط به حوزه زنان است؛ از جمله مسایل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی، ... در این باب افراط وتفریط و کج اندیشی هایی به چشم می خورد که متاثر از غرب و تفکر فمنیستی است؛ که...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Part of book or chapter of book . 1994
  Open Access Persian
  Authors:
  Noori Sadat Shahangian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  شاعر عرب قرن دوم هجری جلد پنجم ، ص497

  Add to ORCID
625 research outcomes, page 1 of 63