Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,515 research outcomes, page 1 of 152
 • مقدمه: سرطان روده بزرگ یکی از سرطان‌هایی است که قویاً تحت تأثیر فاکتورهای محیطی می‌باشد. در سال 1980، هورمون‌های زنانه به عنوان یکی از فاکتورهای مرتبط با این سرطان مطرح شدند و از آن به بعد مطالعات گوناگونی در این زمینه صورت گرفت. در این پژوهش، حوادث قاعدگی، باروری و مصـ...

  Add to ORCID
 • مقدمه: لانه گزینی موفق جنین در آندومتر در برنامه های کمک باروری حاصل تداخل مناسب و بموقع عوامل جنینی و رحمی است. مطالعه حاضر به منظور مقایسه پارامتر های جنینی و شاخص های سونوگرافی آندومتر در سیکل های موفق و ناموفق درمانی کمک باروری صورت گرفت.   روش کار: این مطالعه توصیف...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

  مقدمه: رحم دی‌دلفیس در 5/0-1/0% جمعیت زنان در سنین باروری مشاهده می­شود. تصویربرداری، نقش مهمی در تشخیص این ناهنجاری دارد. مطالعه حاضر با هدف ارائه مراحل تشخیص یک مورد نادر رحم دی‌دلفیس با انسداد یک‌طرفه سرویکس به‌دلیل وجود سپتوم عرضی واژینال انجام شد. معرفی بیمار: خانم...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

  مقدمه: دیابت بارداری می‌تواند باعث افزایش خطر ابتلاء به دیابت نوع 2، سندرم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی پس از دوران بارداری شود. چربی‌ها نشانگرهایی هستند که می‌توانند اطلاعات مفیدی را در این رابطه در اختیار قرار دهند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مقادیر سرمی لیپیدها...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

  مقدمه: بارداری و دوره بعد از زایمان، به عنوان یک زمان استرس زا در زندگی زنان در نظر گرفته می شود. بیماری مادر و شکایات غیر قابل انتظار حول و حوش زایمان، منجر به افزایش خطر اختلال استرس پس از ضربه می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلال استرس پس از ضربه زایمان به دن...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

  مقدمه: تهوع و استفراغ، از شکایات شایع دوران بارداری است. به دلیل نگرانی‌های مرتبط با مصرف دارو در بارداری، عوارض جانبی داروهای تأیید شده سازمان غذا و دارو و تمایل عمومی در استفاده از درمان‌های مکمل، درمان‌های غیر‌دارویی به طور فزاینده در درمان تهوع و استفراغ بارداری به ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

  مقدمه: سلامت جامعه در گرو تأمین نیازهای بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی زنان است. یائسگی بخشی از زندگی زنان است که در بهداشت باروری اهمیت ویژه‌ای دارد و برنامه آموزشی مناسب به منظور بهبود رضایت جنسی ایشان ضروری است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش فردی و گروهی بر رض...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

  مقدمه: دوران یائسگی نوعی مرحله تکاملی است. این دوره حساس و بحرانی با عوارض و پیامدهایی همراه است که می تواند بر کیفیت زندگی زنان تأثیر گذاشته و احساس خوب و سالم بودن را در آنان تضعیف کند. با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور و اهمیت وجود اطلاعات صحیح به منظور برنامه...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

  مقدمه: عملکرد جنسی طبیعی بخشی از سلامت جنسی و روانی زنان محسوب می‌شود. روغن عنصل در طب سنتی، جزء روغن‌های گرم محسوب و باعث اتساع عروق ناحیه دستگاه ژنیتال می‌شود و با افزایش جریان خون باعث تحریک‌پذیری جنسی می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر روغن عنصل بر روی عملکرد ج...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

  مقدمه: علی رغم اینکه زنان و مردان به یک میزان علت ناباروری می‌باشند، با این حال به دلیل تعصبات اجتماعی، ناباروری یک مشکل زنانه تلقی می‌شود و به همین دلیل نیز حتی در ناباروری با عامل مردانه، معمولاً زنان با مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی بیشتری روبرو می‌باشند و بار اص...

  Add to ORCID
1,515 research outcomes, page 1 of 152