Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,272 research outcomes, page 1 of 128
 • publication . Article . 2010
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  در انتهاى قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم، در اثر تلاش هاى وسیع صنعتى براى دستیابى به اقتصاد بهتر، منابع طبیعى در سراسر جهان به شدت آسیب دیده است. این نوع توسعه که در قرن گذشته به اوج خود رسیده، توسعه ناپایدار است، زیرا اهداف خود را که رفاه و آسایش بیشتر و اقتصاد بهتر بر...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  تهران از آلوده ‏ترین شهرهاى جهان از نظر آلودگى هوا محسوب مى‏ گردد و طبق بررسى‏ ها حدود 70 درصد از این آلودگى ناشى از حمل و نقل و ترافیک مى‏ باشد. هم اکنون در جهت پایش ترافیک از چراغ ‏هاى راهنمایى و رانندگى و تجهیزات مربوطه و ایستگاه هاى سنجش آلودگى هوا استفاده مى‏ گردد....

 • publication . Article . 2004
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  این مقاله دارای دو هدف اساسی است: 1- بررسی و ارزیابی استراتژی­ های عمده توسعه روستایی که در دنیای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. 2- ارائه یک الگوی بالنسبه موفق توسعه روستایی که در چین (مورد مطالعاتی این مقاله) جستجو شده است. انواع عمده توسعه روستایی و راه حل ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  به طور کلی همواره مابین مطالعات وطرح‌های توسعه شهری ومسائل مختلف جغرافیایی در راستای تحقق توسعه کالبد موزون شهری یا همان توسعه پایدار شهری یک ارتباط منطقی و تنگاتنگ وجود دارد ولی متأسفانه در زمان‌های گذشته وحتی در عصرحاضر کمترین توجه به مؤلفه‌های جغرافیایی و بستر محیط ط...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  در بررسی ساختارهای شهری سه سطح پژوهشی وجود دارد. نخست نگاهی به سطوح اول و سوم خواهیم داشت. سطح خرد تحقیقات، شهرهای جداگانه را با مقر منحصر به فردشان، مبداء و توسعه تاریخی­ شان و ترکیب خاص کارکردهای شهری و کاربردهای شهری و کاربردهای اراضی مورد بررسی قرار می­ دهد. هریس و ...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  براساس آمارهاى موجود، صنعت جهانگردى به عنوان دومین منبع درآمد ارزى 49 کشور درحال توسعه دنیا نقش مهمى دراقتصاد این کشورها ایفا مى ‏نماید. امروز از صنعت جهانگردى به عنوان یک بازوى قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقرزدایى کشورهاى درحال توسعه نام برده مى ‏شود. اهمیت صنعت جهانگرد...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  رشد و توسعة ناموزون شهرها و سیاست‌های نادرست شهری در ایران طی چند دهة اخیر، رکود و فرسودگی بافت‌های قدیمی، به خصوص بافت‌های مسکونی را به دنبال داشته است. این بافت از شهرها به خاطر واقع شدن در مسیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و بروز توسعه و ناهماهنگی‌های شکلی و کاربردی که د...

 • تأثیر عناصر اقلیمی بر محیط‌‌های مسکونی یکی از موضوعات کاربردی آب و هوا شناسی است. در سال‌های اخیر به منظور هماهنگ سازی ساختمان‌‌ها و محیط‌‌های مسکونی با شرایط اقلیمی حاکم بر آن، به دلیل گرانی انرژی در جهان از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده است. در این پژوهش از داده‌‌های سا...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‏ ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و  فعالیت های فضایى کشور، حوزه ‏هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى ...

 • publication . Article . 1991
  Open Access Persian
  Publisher: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  دستیابی سریع به اطلاعات جغرافیایی (شناخت چهره زمین، موقعیت و شرایط جغرافیایی، پدیده­ های جوی، اجتماعات بشری و امثال آن) تلاشی است که امروزه مراکز عملی - فنی» جهان در پی آن می ­باشند. علوم جغرافیایی و نفشه­ برداری از معدود رشته­ های عملی می­ باشند که تمامی انسان ها را در...

1,272 research outcomes, page 1 of 128