Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
555 research outcomes, page 1 of 56
 • publication . Article . 1998
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  نظریه گفتمان به [بررسى] نقش اَعمال و عقاید اجتماعى معنادار در زندگى سیاسى<br /> مى‏پردازد. این نظریه روشى را که نظام‏هاى معنایى (گفتمان‏ها) طرز آگاهى یافتن مردم از<br /> نقش‏هایشان در جامعه را شکل مى‏دهند بررسى مى‏کند و به تجزیه و تحلیل شیوه<br /> تأثیرگذارى این نظام‏ها...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  <em>مفاله حاضر به «روش‌شناسى اندیشه سیاسى در فلسفه غربِ تمدن اسلامى» اختصاص دارد. فلسفه غرب تمدن اسلامى به اندیشه‌هاى فلسفى در آرا و آثارِ فیلسوفانى چون ابن طفیل، ابن باجه و ابن رشد اطلاق مى‌شود. اینان برخلاف متفکران شرق تمدن اسلامى، مانند ابن‌سینا، روش‌شناسى ویژه‌اى در...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  آیا در اسلام آزادى بیان وجود دارد؟ آیا در اسلام حقوق و آزادى‌هاى مدنى شهروندان به رسمیت شناخته شده است؟ آیا در اسلام قاضى مى‌تواند براى هر جرمى به دلخواه خود هر مجازاتى را تعیین کند؟ آیا نظام حکومتى اسلام در برابر مردم مسؤول و پاسخ‌گو است؟ آیا در اسلام مردم در انتخاب فر...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  <em>نظریه و گرایش علمى مدنى فارابى، با توجه به برخورد بنیادین، فراگیر، نظام‌مند و غایى در عرصه عین یا پدیده مدنى، ذهن یا تعقل مدنى و علم یا یافته‌هاى مدنى و حتى عمل یا روابط و رفتار مدنى، ظرفیت بالایى براى باز سازى دوران جدید و پیش روى دارد و کارآیى روزافزونى مى‌یابد. ا...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  جنبش طالبان، جنبشى است متشکل از نیروهاى مردم پشتون افغانستان که از لحاظ<br /> فکرى، از خارج از مرزهاى این کشور تغذیه مى‏شود. تفکر مذهبى ـ سیاسى کنونى<br /> طالبان، ریشه در اندیشه‏هاى اسلامى شناخته شده در داخل جامعه افغانستان ندارد. تفکر<br /> رایج در جامعه افغانستان، تف...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  <em>از دیرباز، رابطة شریعت و سیاست، دغدغة فیلسوفان و دین پژوهان بوده است. صدرالمتألهین نیز علی‌رغم تصور صوفی مسلکان و دنیا گرایان - که قائل به جدایی دنیا از آخرت هستند، به خوبی توانسته بین اینها پیوند ایجاد کند و بر این اساس، رابطة شریعت و سیاست را ناگسستنی بداند. صدرا ...

 • publication . Article . 1998
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  پیشرویهاى اخیر گروه طالبان در افغانستان و تحت تصرف در آوردن بخش اعظم کشور از<br /> سوى این گروه، بویژه سقوط مزار شریف و شهرهاى مهم شمال کشور که در تصرف نیروهاى<br /> ضد طالبان ؛ موسوم به جبهه متحد براى نجات افغانستان بود، زمینه‏هاى حاکمیت فراگیر این گروه<br /> را بر تما...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  <em>آنچه مى‌خوانید مقدمه کتاب «احکام الجهاد و اسباب الرشاد» است که توسط میرزا عیسى قائم‌مقام فراهانى (میرزا بزرگ)، با استفاده از فتاوا و رساله‌هاى جهادیه علما در جریان جنگ‌هاى ایران و روسیه تألیف شده است. متن کامل کتاب به ضمیمه مقدمه تاریخى مفصلى توسط آقاى دکتر غلامحسین...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  مؤلفه‏هایى چون قدرت، امنیت و آزادى به عنوان غایات حاکمیت سیاسى که در اندیشه برخى از<br /> متفکران قدیم و جدید مطرح گردیده، به نحوى در مفهوم عدالت محقق نراقى گنجانده شده است. به<br /> نظر ایشان قدرت سیاسى صرفا نقش ابزارى را براى اجراى عدالت بر عهده دارد. امنیت نیز به عنو...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Persian
  Publisher: Bagher al-Olum University

  <em>یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می­شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار ...

555 research outcomes, page 1 of 56