Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
258 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Article . 2014
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه‌ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه‌ی اب...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  مدیریت وجه نقد از جمله مهم‌ترین وظایف مدیران شرکت‌ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می‌باشد و لازمه‌ی آن برقراری تعادل میان هزینه‌های نگهداشت وجه‌نقد و هزینه‌ها‌ی وجه نقد ناکافی می‌باشد که نوع و اندازه‌ی این هزینه‌ها تا حدودی به استراتژی‌های مالی هر شرکت بستگی دارد....

  Add to ORCID
 • این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظه­کاری بر ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌ها صورت پذیرفته است. جهت نیل به هدف فوق، نمونه­ای مشتمل بر 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های 1392-1388 انتخاب گردید؛ و اطلاعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا با بررسی ارت...

  Add to ORCID
 • ساختار مالی سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم در تئوری‌های مدرن مالی می‌باشد که در سال‌های اخیر مطرح نشده، بلکه کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است. منابع مختلف تأمین مالی، انجام سرمایه‌گذاری مطلوب را ممکن ساخته و می‌توانند باعث افزایش ثروت سهامداران ‌شود؛ به همین علت...

  Add to ORCID
 • شرکت‌های با مشتری متمرکز، دارای ریسک تجاری بالاتری هستند زیرا زیان مشتری عمده، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه در جریان نقدی تأمین‌کنندگان شود. از این‌رو، مدیران درخواست پاداش بالاتری برای پوشش این ریسک احتمالی دارند. همچنین، تمرکز مشتری مدیران را قادر به نوعی چانه‌زنی ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  این مقاله به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شروط موفقیت، مزایا، معایب و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی عملکرد صندوق‌ها و ضرورت تشکیل آن‌ها در ایران، رابطه بین این صندوق‌ها و توسعه اقتصادی و مروری مختصر بر صندوق‌های شاخصی می‌پردازد.صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشتر...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  در محیط رقابتی امروز بهبود سازمانی لازمه بقای سازمان‌ها است. قضاوت درباره کفایت و چگونگی بهبود باید با مقایسه یا بهینه‌کاوی با عملکرد دنیای واقعی انجام شود. بهینه‌کاوی یکی از واژه‌هایی است که اغلب ساده پنداشته می‌شود ولی درک دقیق آن نیاز به بررسی دارد. بهینه‌کاوی فرآیند...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  کیفیت سود یکی از واژگان حسابداری بوده که هیچ‌گونه اتفاق نظری درخصوص تعریف آن وجود ندارد. شیپر و وینسنت (2003)، کیفیت سود را به عنوان نزدیکی سود گزارش شده حسابداری به سود اقتصادی تعریف می‌کنند. به‌عبارت دیگر، نزدیکی بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی، بیانگر کیفیت بیشتر س...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و واکنش سرمایه گذاران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. معیار اندازه گیری واکنش سرمایه گذاران بازده سهام دار...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Persian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Alzahra University

  در این مقاله شبکه مصنوعی عصبی تنظیم شده بیزی به عنوان یک روش جدید برای پیش بینی وضعیت مالی بازار پیشنهاد داده شده است. قیمت روزانه بازار و شاخص‌های فنی مالی به عنوان ورودی برای پیش بینی یک روز بعد قیمت سهام فردی بسته شده، استفاده شده است. پیش بینی حرکت قیمت سهام به طور ...

  Add to ORCID
258 research outcomes, page 1 of 26