Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
69 research outcomes, page 1 of 7
 • other research product . Lecture . 2017
  Open Access Persian
  Authors:
  Sarkhosh, Javad;
  Persistent Identifiers

  مساله مورد بررسی ما در مقاله حاضر این است که آیا کسی غیر از جانی عهده دار پرداخت دیه در نظام اسلامی خواهد بود اگر چنین است در چه مواردی اینگونه است توضیح و تفصیل هر یک از آن موارد در نزد فقهای مذاهب امامیه و اهل سنت و نیز قانون مجازات اسلامی چگونه است هدف ما این است که ...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2019
  Open Access Persian
  Authors:
  Sarkhosh, Javad;
  Persistent Identifiers

  از دیدگاه اسلام و قرآن زن به عنوان یکی از مخلوقات خداوند آزاد آفریده شده واز سرشت و طبیعتی یکسان با مردبرخوردار است وهر دو در سیرت وسرشت انسانی مشترک اند و هیچ کدام در خلقت و آفرینش برتری نسبت به هم ندارند پسبنابراین زن موجودی مختار می باشد. از طرفی با اندکی تامل وتدبر ...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2018
  Open Access Persian
  Authors:
  toorani ala; soltan ahmadi, monireh;
  Persistent Identifiers

  آدمی در زندگی خویش برای گام نهادن در راه کمال، به وجود الگویی تمام و کمال نیازمند است؛ چرا که در غیر این صورت بنابر ضعف وجودی خویش، از راه صحیح زندگی بازمانده و خسارتهای گاه جبران ناپذیری را بر زندگی خویش و دیگران هموار می کند. این مقاله شخصیت فرهنگی امام سجاد(ع) را به ...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2018
  Open Access Persian
  Authors:
  Sarkhosh, Javad;
  Persistent Identifiers

  در دعاوی مطرح شده در دادگاه های قضایی از طرف متخاصمین و در جایگاه های مختلف سکوت صورت می گیرد. سکوت در عرف و در میان عامه تفاسیر مختلفی دارد به طور مثال سکوت را قرینه رضایت می دانند و یا گاهی سکوت را فاقد تاثیر می دانند. و قاعده ی کلی نیز این چنین است که سکوت نمی تواند ...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2012
  Open Access Persian
  Authors:
  Rostam Alizadeh; Worya Tahmasebi; Mojtaba Salehhpur; Fahimeh Kazemi;

  The effect of a session of circuit resistance training on plasma BDNF in young men.

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2017
  Open Access Persian
  Authors:
  Sarkhosh, Javad;
  Persistent Identifiers

  آن چه که عملی را به جرم تبدیل میکند جنبه بیرونی و عینی آن نیست؛ بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد. از نظر مذهب، جرم همان گناه است و همان طور که ارتکاب گناه فقط شخص گناه کار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همین ترتیب نیز ارتکاب جرم فقط ب...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2020
  Open Access Persian
  Authors:
  Sarkhosh, Javad;
  Persistent Identifiers

  عقد وکالت، بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد. لذا در پژوهش حاضرکه با استفاده از منابع کتابخانه ای نوشته شده سعی شده است که نظر ها و ادله فقها و قانون مدنی در خصوص اعلام عزل به وکیل، برای تاثیر عزلش تفاوت بین اینکه وکیل علم به عز...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2018
  Open Access Persian
  Authors:
  Sarkhosh, Javad;
  Persistent Identifiers

  یکی از موضوعاتی که در طول تاریخ جوامع بشری مورد بررسی و آراء های گوناگون قرار گرفته است، مسایل مربوط به حوزه زنان است؛ از جمله مسایل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی، ... در این باب افراط وتفریط و کج اندیشی هایی به چشم می خورد که متاثر از غرب و تفکر فمنیستی است؛ که...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2015
  Open Access Persian
  Authors:
  toorani ala; soltan ahmadi monireh;
  Persistent Identifiers

  جامعه انسانی، به دلیل نقش بسزایی که در شکل‌دهی اندیشه و تعیین روند زندگی انسان‌ها دارد، به طوری که بسیاری از مشکلات بشر، ناشی از بحران‌های اجتماعی برآمده از عدم وجود قوانین صحیح در روابط اجتماعی است، از حوزه‌های مهمی است که باید بدان پرداخته شود. آنچه در این مقاله دنبال...

  Add to ORCID
 • other research product . Lecture . 2015
  Open Access Persian
  Authors:
  Sarkhosh, Javad;
  Persistent Identifiers

  امروزه شهروندی هم به عنوان هدف و هم معیار کیفیت زیستی جوامع و مشروعیت حکومت ها، اهمیت ویژه ای یافتهاست. وجه اکتسابی و ترویجی شهروندی نیازمند اقدام و توجه جدی نظام های شهری (مشتمل بر مدیریت های شهری،حکومت های شهری، دولت های شهری، سازمان های شهری، مقامات شهری و شهرداری ها...

  Add to ORCID
69 research outcomes, page 1 of 7