Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
94 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Book . 1888
  Open Access Persian
  Authors:
  Sâdî-i Şirazî, Ebu Abdullah Muslihuddin (ö.691/1292);

  Eser Manzum Olup İki Sütun Olarak Basılmıştır. Ön Ve Arka Cild Ebru Kaplıdır. Serlevha Mihrabiyelidir.

 • publication . Book . undefined
  Open Access Persian
  Authors:
  Bouscaillou, R. P.;
  Publisher: Librairie Classique D’eugene Belin
 • publication . Book . 1308
  Open Access Persian
  Authors:
  Sâdî-i Şirazî, Ebu Abdullah Muslihuddin (ö.691/1292);

  Eserde "İstanbul Y. Öğretmen Okulu Kitaplığı" Ve "İzmir Lisesi Kütüphanesi, 1922" Mühürleri Vardır. Ayrıca Silik Bir Diğer Mühür Vardır. 1. Dibace, 1-30 2. Gülistan, 31-94 s. 3. Bostan, 88 s. 4. Kasayid-i Arabî, 54 s. 5. Tayyibat, 1-90 s. 6. Kitabü'l-bedayi, 91-131 s. 7...

 • publication . Book . undefined
  Open Access Persian
  Authors:
  el-Mağribi, Muhammed Şirin b. İzzüddin (749-809/1348-1407);

  Esere Sayfa Numarası Verilmiştir.

 • publication . Book . 1313
  Open Access Persian
  Authors:
  Molla Cami, Nuruddin Abdurrahman b.Ahmed el-Cami el-Herevi, el-Horasani, 898 /1493;
  Publisher: Mahmud Bey Matbaası
 • publication . Book . 1311
  Open Access Persian
  Authors:
  Ali Nazima, (İstanbullu Ahmed Servet Bey’in Oğlu), 1354/1935;
  Publisher: Kitapçı Kasbar
 • publication . Book . undefined
  Open Access Persian
  Authors:
  Mağribi, Muhammed Şirin;
 • publication . Book . 1855
  Open Access Persian
  Authors:
  Mirhand, Seyyid Hamidüddin Muhammed b. Burhaneddin Havendşah b. Mahmud (ö.903/1498);

  Eserin Vikaye Yaprağında Beyitler Ve Muhtelif Kayıtlar Vardır. Ayrıca 1312 Tarihinde İstanbul'da Zelzele Olduğuna Dair Bir Kayıt Vardır. Eserin İç Kapağında Eseri Mütalaaya Başlama Kaydı Vardır. Ön Ve Arka Cildler Bezemelidir. Eserin Son Sayfasında "Yahya Kemaleddin" Ya...

 • publication . Book . 1927
  Open Access Persian
  Authors:
  Nizami-i Aruzi, Nizameddin Ahmed b. Ömer b. Ali Aruzi (ö.551/1156);

  Eserde "Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi" Mührü Vardır.

 • publication . Book . undefined
  Open Access Persian
  Authors:
  Şeref er-Rami, Hasan b.Muhammed, 831 /1427;
94 research outcomes, page 1 of 10