Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
8,477 research outcomes, page 1 of 848
 • publication . Book . 1883
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Hafız Mehmed Sebatüddin (Amasya'da kâin Şeyh İsmail Şirvanî hazretleri türbe-i şerifi imamı ve türbedarı);
  Country: Turkey

  Eser Manzum Olup İki Sütun Olarak Basılmıştır. Maarif Nezâret-İ Celilesi’nin Ruhsatiyle Tab Olunmuşdur. Eserin Sonundaki İlave Sayfada "Hata - Sevab Cedveli" Vardır. Ay Yıldızlı Ve Armalıdır.

 • publication . Book
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Sineşak, Yusuf Sinameddin el-Mevlevi, 941 /1534;
  Country: Turkey
 • publication . Book . 1909
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Celaleddin Arif (Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Şubesi Muallimlerinden);
  Country: Turkey

  Darülfünun-I Osmanî Hukuk Şubesi Muallimlerinden Celaleddin Bey’in Takrirleridir. Eserin 2. Sayfasında Matbaa Amblemi Vardır.

 • publication . Book . 1913
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Adliye Nezâreti İhsaiyat ve Müdevvenat-ı Kanuniniye Müdüriyeti;
  Publisher: Adliye Nezâreti İhsaiyat Ve Müdevvenat-I Kanuniye Müdüriyeti
  Country: Turkey

  Hükumet-İ Seniyece Menafii Donanma-Yı Osmanî Muavenet-İ Milliye Cemiyeti'ne Terk Edilmiş Ve Kaffe-İ Masarıfı Cemiyetce Tediye Edilerek Hükumetin Nezâreti Altında Tab Ve Temsil Kılınmışdır. Adliye Nezâreti İhsaiyat Ve Müdevvenat-I Kanuniniye Müdüriyeti Marifetiyle Tertib...

 • publication . Book
  Open Access Ottoman
  Authors:
  el-Bursavi, İsmail Hakkı b.Mustafa el-Aydosi el-Celveti, 1137/1724;
  Country: Turkey

  Sondan Eksik

 • publication . Book . 1921
  Open Access Ottoman
  Authors:
  [Boztepe], Halil Nihad;
  Country: Turkey

  Eserde "Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi" Mührü Vardır. Kapak Renkli Resimli

 • publication . Book . 1912
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Mustafa Satı el-Husrî (Darülmuallimin Müdürü);
  Publisher: Kitabhane-İ İslâm Ve Askerî
  Country: Turkey

  Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Mührü Vardır.

 • publication . Book . 1910
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Danryt;
  Country: Turkey

  Renkli Resimli, Bezemeli Ve Eser Adı Yazılıdır. Eserin İç Kapağında "Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi"Mührü Vardır.

 • publication . Book . 1923
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Mehmed Zihni;
  Country: Turkey

  Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı", "Türkiye Cumhuriyeti Erkek Muallim Mektebi Müdürlüğü" Ve "Konya Erkek Muallim Mektebi Müdürlüğü [Kütübhanesi]" Mühürleri Vardır. Eserin İlk Yaprağı Yırtıktır.

 • publication . Book . 1927
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Lowell, A. Lawrence (Harvard Darülfünunu reisi);
  Country: Turkey

  Eserin Sonundaki İlave Sayfalarda Eserin "Fihrist"İ Vardır. Eserde "Ziver Tezeren Kitapları, 1940" Ekslibrisi Vardır. Eserde "Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi" Ve "Ziver Tezeren Kitapları" Mühürleri Vardır.

8,477 research outcomes, page 1 of 848