Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
2,460 research outcomes, page 1 of 246
 • publication . Article . 2021
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Liselotte Seljom; Lena E. Bygballe; Christian Riis; Gordana Petkovic; Hallvard Berg;
  Persistent Identifiers
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2017
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Granøien, Idar Ludvig Nilsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SINTEF
  Country: Norway

  Det er utarbeidet et oppdatert støysonekart for Harstad helikopterlandingsplass ved Universitetssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Støyberegningene foretas for situasjonen i 2016 og en tiårs prognose med NORTIM, verktøye...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Tollåli, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
  Country: Norway

  Denne rapporten tar for seg typer frivillige arbeidere i det norske samfunnet. Undersøkelsen starter med å se på frivillig arbeid og frivillige arbeidere opp mot tidligere forskning og teori. Basert på dette blir de to problemstillingene 1: «Hvilke grupper av frivillige...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2009
  Open Access Miscellaneous
  Country: Germany

  Livre du prophète Jonas, en langue soninké

 • publication . Article . 2020
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Stina Aam; Stina Aam; Marte Stine Einstad; Ragnhild Munthe-Kaas; Ragnhild Munthe-Kaas; Stian Lydersen; Hege Ihle-Hansen; Hege Ihle-Hansen; Hege Ihle-Hansen; Anne-Brita Knapskog; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Frontiers Media
  Country: Norway

  Background: Post-stroke cognitive impairment (PSCI) is common, but evidence of cognitive symptom profiles, course over time, and pathogenesis is scarce. We investigated the significance of time and etiologic stroke subtype for the probability of PSCI, severity, and cogn...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2009
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østli, Jens; Gallart, Lorena Jornet;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nofima AS
  Country: Norway

  Nofima Marked og Sintef fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Bacalaoforum gjennomført en fokusgruppestudie i Spania. Oppdraget er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Formålet med studien var å problematisere innholdet i ”bacalao”, både som begre...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2014
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SINTEF rapport
  Country: Norway

  Tre produkter fra Brynsløkken AS ble undersøkt i forhold til begroingshindrende overflate mot sykdomsbakterien Moritella Viscosa. Om produktene viser seg å være begroingshindrende kan anvendelsen være stor, fra brønnbåt til lukkede merdsystemer. Belegg 1 gav en redusert...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2004
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Bjertnæs, Øyvind Andresen; Bjørngaard, Johan Håkon; Dahle, Kari Aanjesen; Groven, Gøril; Grut, Lisbet; Hofoss, Dag; Saunes, Ingrid Sperre; Ruud, Torleif;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten/SINTEF
  Country: Norway

  Det har vært gjennomført en rekke undersøkelser av pasienterfaringer i Norge og internasjonalt, for ulike pasientgrupper og på ulike nivåer i helsetjenesten.1 I Norge har undersøkelser stort sett foregått lokalt, etter lokale initiativ og med lokale opplegg. Følgelig ha...

  Add to ORCIDorcid
 • In the present article, the legal nature of representative offices of the international organizations in the territory of member states is opened. In the article, the international-legal status, including immunities and the privilege of representative offices of the int...

 • publication . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nofima AS
  Country: Norway

  Det er gjennomført storskala forsøk med henging av tørrfisk under skyggenett. Fisken ble hengt på tre tidspunkt 1. mars, 23. mars og 14. april. På hvert av tidspunktene ble det også hengt fisk som kontroll, uten nett. Bruk av skyggenett over tørrfisk mens den henger på ...

  Add to ORCIDorcid
2,460 research outcomes, page 1 of 246