Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Petrevska Nechkoska, Renata; Angeleski, Marjan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University St. Kliment Ohridski Bitola, North Macedonia; Faculty of Economics, Prilep

  Овој практикум првенствено е наменет како учебно помагало за студентите на Економскиот факултет – Прилеп, кои во првиот циклус студии следат предмет(и) од областа на електронски бизнис, но можат да го користат и сите заинтересирани што сакаат да се запознаат со некои од...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1