Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Kostov, Jovan;
  Publisher: HAL CCSD

  International audience; Во последните дваесетина години, интересот за автоматската обработка на природните јазици во македонската научна фела постојано се зголемува. Потребата од користење софтвер за третман и обработка на пишани текстови, како и на говорни секвенции од...

1 research outcomes, page 1 of 1