Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
36 research outcomes, page 1 of 4
 • The modal expressions can create a special group parts of the speech. The linguistic categorization of the modality depends on the linguistic forms of expression: the grammatical – they belong to the mode of action category and lexical e.g. functional or auxiliary verbs...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Trajanov, Darijan; Kjosevska, Elena; Zafirova Ivanovska, Beti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Физичката активност е еден од основните фактори за заштита и промоција на здравјето на луѓето од сите возрасти насекаде низ светот. Со следење на насоките на здравото и активно живеење ќе се создаваат здрави млади луѓе коишто ќе имаат здрав и долг живот. Целта на овој т...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Report . 2018
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Stefanija, Dragi; Miodonska, Lilijana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti

  Makedonija med balkanskimi sosedi Danes ima Makedonija še vedno težek in nezavidljiv položaj – ne priznavajo ji imena, jezika, državotvornosti, politične integritete. Grki zavračajo ime za državo Makedonijo, makedonski jezik in makedonsko zgodovino od Aleksandra Makedon...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Gjoshevska-Dashtevska, Emilija; Trpevska-Shekerinov, Natasha; Ivanova, Maja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Епидемијата на COVID-19 започна во декември 2019 година во Вухан, Кина, а пандемија беше официјално прогласена од Светската здравствена организација (СЗО) во март 2020 година. COVID-19 може да ги афектира и очите. Офталмолошките манифестации на вирусот не се толку фрекв...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Marije Gjetaj Jakovski; Igor Spiroski; Gordana Ristovska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  The aim of the study was to make a comparative analysis of the nutritional status of children aged 6 to 8 in the city of Skopje in 2010 and 2016. Material and Methods: A protocol that was in line with the COSI survey protocol was developed for the implementation of the ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Gjerakaroska-Savevska, Cvetanka; Nikolikj-Dimitrova, Erieta; Koevska, Valentina; Mitrevska, Biljana; Gocevska, Marija; Gecevska, Daniela;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Urinary incontinence is the inability to control urination with spectrum of disturbances from periodical urinary leaks to complete inability to retain urine. It occurs more often in elderly and in women. Urinary incontinence has a great impact on general health and may ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Usprcova, Svetlana;
  Publisher: International Institute for Archival Science
 • publication . Other literature type . Article . 1992
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Ljubica Stankovska;
  Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts
 • publication . Article . 2020
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Kosteska, Sandra; Gjorgjev, Dragan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Имајќи ја предвид коплексноста во еколошкото здравје и социјалните аспекти на индустриски контаминирани точки (ИКТ), методологијата и пристапот во истражувањето на влијанието на ИКТ врз здравјето се многу хетерогени. ICSHNet во соработка со СЗО препорачуваат два главни ...

  Add to ORCID
36 research outcomes, page 1 of 4