Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
20,554 research outcomes, page 1 of 2,056
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Lagzdiņa, Liliāna Sandra;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz iepakojuma ietekmes teoriju un pircēja rīcību teorijas analīzi un kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu pētījumiem, noskaidrot produkta iepakojuma nozīmi pircēju izvēlē, atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus. Darbs sastāv no tr...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mucenieks, Dāvids;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Latvijai ir īpaši nozīmīgi saprast un skaidrot, kas ir valsts konstitucionālās vērtības, lai, saskaroties ar arvien pieaugošo multikulturālismu, netiktu pazaudētas, aizmirstas un atstātas novārtā vērtības, kuras ir bijušas pamats tam, lai Latvija kļūtu par neatkarīgu va...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Priedītis, Gatis;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Darbā aprakstīta ar retzemju joniem aktivētu oksifluourīdu stiklu un stiklu keramiku luminiscence, un tiek apskatītas to izmantošanas iespējas baltās gaismas iegūšanai. Darba gaitā tika sintezēti oksifluorīdu stikli, aktivēti ar Eu3+ un Gd3+ joniem, un no tiem iegūtas s...

 • publication . Book . 1998
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Plotņikova, Jūlija;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The topic of the bachelor's work: "The most frequent possible obstacles to maintaining the confidentiality of patient data in the work of nurses in the intensive care clinic." The relevance of the topic is determined by the understanding of safety issues, legal and ethi...

 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ingars Reinholds;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Multiphase polyolefin compositions with elastomers and cross-linking promoters have been researched in the work. The influence of radiation-chemical modification and the high intensity magnetic field (B = 1.0-1.7 T) has been researched on the tensile and structure prope...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Stutāne, Laura;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The theme of the bachelor's thesis is “Sports brand communication on the social network Instagram. Case study of “Nike”, “Adidas” and “Puma” The aim of the work is to find out how the selected sports brands communicate their values in social networks, as well as whether...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Latvian
  Authors:
  Garjāne, B; Augstkalne, I;
  Publisher: RTU
  Country: Latvia

  Personības jēdziens ir būtisks izglītības procesā. Tādēļ rakstā, izmantojot kontentanalīzes metodi tiek analizēti Latvijas izglītības konceptuālie dokumenti, likumi un Ministru Kabineta noteikumi, lai noskaidrotu, kādu vērību tie piešķir personības attīstības iespējām. ...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Stoga, Alise;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The bachelor thesis „The Influence of The Takarazuka Theater on Portrayals of Crossdressing in Japanese Pop Culture” explores how the Takarazuka Revue Theater has affected the portrayal of crossdressing in Japanese pop culture and how that portrayal has changed over tim...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vantere, Melita;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Multivariate analysis of variance (MANOVA) is used in situations where many variables affect one mesure of unit.The bachelor thesis deals with the theory of the classical MANOVA method and the robust MANOVA method, their presumptions and applicatons. Often we can observ...

20,554 research outcomes, page 1 of 2,056