Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
86,918 research outcomes, page 1 of 8,692
 • publication . Article . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Ústav pro soudobé dějiny Av Čr, v. v. i., Vlašská; Jiří Hlaváček; Praha;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Kulturní studia

  The study focuses on the phenomenon of institutionalization of folk art production in Czechoslovakia after 1945. The main attention is paid to the public corporation called the Center of Folk Art Production, which was established on the basis of the President’s decree i...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Vrána, Michal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Diplomová práce se zabývá návrhem a provozem měřícího systému, jehož účelem je dlouhodobé měření efektivity fotovoltaického panelu na experimentální instalaci fotovoltaického panelu. Měřící systém se sestává z modulu měření energie slunečního záření (pyranometru), intel...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Mynařík, Aleš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Diplomová práce se zabývá stanovením mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu spalovacího motoru. Popisuje výpočetní a experimentální metody stanovení mechanických ztrát ventilového mechanismu. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na zpracování programové struktur...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Grulich, Vladimír;
  Publisher: viaCentrum

  Práce si klade za cíl popsat základní charakteristické rysy pro manželství u beduínského kmene Rualů. Popisuje výběr nevěsty ženichem, svatbu, poezii, rozvod a jiné význačné okolnosti spojené s touto tématikou. Stěžejním pramenem pro druhou kapitolu je rozsáhlá monograf...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Milan Fujda;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University, Faculty of Social Studies

  <jats:p>Článek si klade některé teoretické otázky, které se vztahují k pojmům "nová náboženství" a "tradiční náboženství" a neschopnosti současné sociologie a religionistiky objasnit, co označení "nový" v souvislosti s náboženstvím znamená. Autor se snaží vyjasnit tento...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Martin Dalihod;
  Publisher: University of Economics, Prague

  Cílem článku je analyzovat výhody použití nástrojů systémového myšlení při sdělování výsledků interního auditu komunikované auditorem směrem k managementu. Audit je chápán jako nezávislá, objektivní a poradenská činnost, určená pro vytvoření přidané hodnoty a zdokonalov...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Rusková, Miroslava;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť elektromagnetický generátor pre účely napájanie signalizačného a bezpečnostného zariadenia na železničných tratiach. Práve elektromagnetický generátorom predstavuje autonómny elektrický zdroj, ktorý v prípade tratí nepokrytých elekt...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Šerík, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Práca sa zaoberá rozborom problematiky číslicového spracovania signálu a návrhom riadiacej jednotky pre spracovanie a distribúciu zvukového signálu pre externé reproduktory. Je v nej popísaný spôsob funkcie delta-sigma AD prevodníkov, najpoužívanejších digitálnych filtr...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Wiener, Marek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Diplomová práce obsahuje základní analýzu marketingové strategie výrobní firmy a následně návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována současnému marketingu, která obsahuje srovnání finančních a lidských zdrojů. V druhé část...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Ježek, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
86,918 research outcomes, page 1 of 8,692