Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
526,421 research outcomes, page 1 of 52,643
 • publication . Other literature type . 2010
  Open Access Croatian
  Authors:
  Blagus, Augustina; Škegro, Dario; Milanović, Marko;
  Country: Croatia

  Cilj ovoga rada je utvrditi individualni profil pripremljenosti u motoričkim i funkcionalnim sposobnostima jedne košarkašice što će omogućiti određivanje smjernica za individualno planiranje i programiranje treninga za odabranu vrhunsku košarkašicu u smislu održavanja s...

 • publication . Other literature type . 2011
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Silaj, Ivona;
  Country: Croatia

  U Hrvatskoj ne postoje utvrđene procedure za rješavanje problema bankrota lokalnih jedinica. Zakonima nisu jasno precizirane ovlasti i odgovornosti mjerodavnih tijela za pružanje financijske i stručne pomoći onim lokalnim jedinicama koje zbog nerazboritog poslovanja nis...

 • publication . Other literature type . 2005
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Peko, Anđelka; Munjiza, Emer; Cindrić, Mijo;
  Country: Croatia

  Autori na teorijskom razini propitkuju odgojnu vrijednost pozitivne slike o sebi, kao i značaj samopoštovanja. U eksperimentalnom dijelu istražuju postoje li razlike u području samopoštovanja između učenika osnovne škole koji nisu i koji jesu članovi učeničkih zadruga. ...

 • publication . Other literature type . 2000
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Kragić, Bruno;
  Country: Croatia

  Rad analizira američki film nakon 1975. u povijesnom kontkstu te zaključuje da u američkoj kinematografiji nije došlo do promjene modernističke paradigme u postmodernističku jer nije bilo ni promjene klasicističke u modernističku. Rad utvrđuje da su ključne tematske i f...

 • publication . Other literature type . 2008
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Mateljan, Ante; Marović, Šime;
  Country: Croatia

  Lourdes, povijest lurdskih ukazanja, Lurdsko svetište, pobožnosti. liturgijska slavlja, liturgijske pjesme.

 • publication . Other literature type . 2012
  Closed Access Croatian
  Country: Croatia

  Zbornik radova je podijeljen u tri dijela: 1. Politički sustav Europske unije, 2. Europeizacija i 3. Hrvatska, Jugoistočna Europa i Europska unija. Zastupljeni su radovi o političkom sustavu Europske unije, demokratskom deficitu, Europskom parlamentu, Zajedničkoj vanjsk...

 • publication . Other literature type . 2004
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana;
  Country: Croatia
 • publication . Other literature type . 1998
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Radovanović, Vanja;
  Country: Croatia

  nema

 • publication . Other literature type . 2005
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Marković, Mirko;
  Country: Croatia

  U knjizi se govori o zagrebačkom stanovništvu od najstarijih vremena do konca 19. stoljeća. Ova knjiga sadržajno čini cjelinu s knjigom Zagrebačke starine istoga autora, objavljene 2006. godine.

 • publication . Other literature type . 2019
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Lalić Novak , Goranka;
  Country: Croatia

  Područje suvremene Republike Hrvatske stoljećima je izloženo migracijskim kretanjima stanovništva. Danas se Hrvatsku smatra primarno emigracijskom zemljom, u kojoj je iseljavanje domaćeg stanovništva veće od useljavanja stranaca. U izlaganju se donosi pregled stanja suv...

526,421 research outcomes, page 1 of 52,643