Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
60,910 research outcomes, page 1 of 6,091
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østgaard, Hege Nymo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2011 Ved utholdenhetstrening skjer det flere molekylære forandringer i muskulaturen, blant annet økt mitokondriebiogenese. PGC-1α er en hovedregulator av mitokondriebiogenesen i muskelceller og endringer i mengde og lokalisering a...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skålholt, Asgeir; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Tønder, Anna Hagen;
  Publisher: NIFU

  Tema for denne rapporten er rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket. Hovedformålet har vært å undersøke hvorfor så mange elever i helsefagarbeiderutdanningen velger å ta påbygging til studiespesialisering i stedet for å ta fagbrev og jobbe som helsefagarbeid...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jacobsen, Harald; Tharaldsen, Elma;

  Erfaringsbasert master, 90 studiepoeng. Forskningsprosjektet startet i en felles interesse hos oss siden vi begge har yrkespraksis fra fagfeltet rekruttering og har flere års erfaring innen offentlig sektor. Vi ønsket å se nærmere på hvilke prosesser som gjennomføres i ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Liven, Andrea Thoren; Tarøy, Didrik Aleksander Ervik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne studien har som formål å kartlegge boligfenomenet coliving og dens inntreden i det norske boligmarkedet. Coliving som konsept har enda ikke fått fotfeste i det norske markedet. Men fremvekst og rask vekst internasjonalt, er det interessant å se hvorfor aktørene ha...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tomren, Mathias; Aanesen, Viktor;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i marinteknikk, Institutt for maskin- og marinfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen MAS153

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Bennedichte C.R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fellesorganisasjonen

  Å bli møtt med bakgrunn i egenbaserte erfaringer danner grunnlaget for det organiserte likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Arbeidet kommer til uttrykk i en-til-en-relasjoner, i grupper, ansikt-til-ansikt, eller på avstand via telefon eller internett. L...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eftedal, Karoline Fjære; Bruland, Ingrid Halsnes;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde

  Bacheloroppgave i sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BSS9

  Add to ORCID
 • publication . Research . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Husa, Vivian;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  De siste ti årene har vi hatt uvanlig mange varme somre og milde vintre langs kysten av Sør- og Vestlandet. Særlig årene 1997, 2002 og 2006 har utpekt seg med høye sommertemperaturer. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil utbredelsen av marine alger raskt endre seg.

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Natland, Sidsel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fellesorganisasjonen

  Forskning om nettverksintervensjoner peker på sosialarbeideres holdninger som en barriere i forhold til om de tilbyr brukerne slike metoder. I et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo har nettverksråd som metode blitt effekt- og prosessevaluert. Artikkelen bygger på k...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Døble, Betty Theodora Sandvik;
  Publisher: Universitetet i Agder / University of Agder

  Masteroppgave i psykisk helsearbeid ME-504 2011 – Universitetet i Agder, Grimstad Bakgrunn I vestlige samfunn fører demografiske endringer til økning i antall eldre og behov for kompetanseutvikling i kommunale tjenester. Kunnskaper om effekter av målrettet kompetanseutv...

60,910 research outcomes, page 1 of 6,091