Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
63,421 research outcomes, page 1 of 6,343
 • publication . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haland, Henrik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Country: Norway

  Per idag nnes det ikke en felles metode for hvordan en boresight mellom kamera og laser kan bli bestemt i y. Teknikker idag benytter seg av erfarne operatører som justerer individuelle ydde striper og ser når disse passer best iforhold til nærliggende striper i en etter...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugset, Børge; Myklebust, Thor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SINTEF
  Country: Norway

  Denne rapporten beskriver SINTEF IKT sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2013 og 2014. SINTEF IKT, ved Senter for jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC (vedrørende samtrafikkevnen...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjelsås, Julie;
  Persistent Identifiers
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørnli, Catherine Olsen; Grastveit, Marie Klakegg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Bodø
  Country: Norway

  Studentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2009 Oppgaven er et resultat av Bodø Energi sitt ønske om å undersøke hvordan de kan skape og opprettholde kontakt med den yngste kundegruppa. Vi ble spurt om å undersøke dette i forbindelse med bache...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kili, Terje;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Telemarksforsking
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vorren, Raina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Tonje Kathrine;
  Country: Norway

  Resultater fra mange land viser at overgrep av eldre er i ferd med å bli anerkjent som et sosial- og helseproblem (WHO, 2008). Tema for denne oppgaven er overgrep og krenkelser i sykehjem, samt hva sykepleier kan gjøre for å forebygge dette problemet. Hensikten er å øke...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sagøy, Astri Ingeborg;
  Country: Norway

  Bacheloroppgave folkehelse, 2013 Forfatter: Astri Ingeborg Sagøy Tittel: Kvinner i typiske mannsidretter Tema: Idrett, kropp, selvbilde Problemstilling: Hvilke forventninger og konflikter møter kvinner i typiske mannsidetter? Underproblemstilling: Hvilken selvoppfatning...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Glestad, Line Svevad; Røhnebæk, Kjersti Brekke;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet
  Country: Norway

  Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om hvordan spesialundervisning kan foregå i klasserommet, med godt utbytte for alle elever. Temaet har vi belyst gjennom en praksisnær tilnærming der vi har gjort kvalitative undersøkelser ved to skoler. Metodisk har vi ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thyrhaug, Tone;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet
  Country: Norway

  Master in Business Administration (MBA) - Nord universitet 2019

  Add to ORCIDorcid
63,421 research outcomes, page 1 of 6,343