Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
194,141 research outcomes, page 1 of 19,415
 • publication . Report . Other literature type . 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bosch, J.E. van den;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SOB Research
  Country: Netherlands

  Onderzoeksrapport

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2008
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Jacobs, E.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Jacobs en Burnier

  Tijdens het onderzoek is een vindplaats uit de Romeinse Tijd aangetroffen. De vindplaats bestaat uit een aantal paalkuilen, greppels en een waterput. De vindplaats is afgedekt door een overstromingsdek uit de Vroege of (begin) Late Middeleeuwen. Dit overstromingsdek hee...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2010
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schelvis, J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scarab

  Tijdens de opgravingscampagne 1991 werd grote aandacht besteed aan de recuperatie van organische resten. Een der poelen (91/Ou/II/16) dateert uit het Hoge Keizerrijk, meer bepaald uit de eerste helft van de 3de eeuw. Uit de onderste vulling van de poel namen we een staa...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . Other literature type . 2018 . Embargo End Date: 10 Jan 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Wilgen, L.R. van; Zessen, J.W. van;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SOB Research
  Country: Netherlands

  Exacte Startdatum wordt bepaald na afronding en beoordeling van PvE

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Dorst, M.C.; Boer, G.H. De;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gemeente Dordrecht

  Het plangebied zal worden heringericht. In het kader van deze plannen is voor het gebied een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2010
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Spijker, K.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  In opdracht van De Wit Management en Consultancy BV heeft het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) op 16 november 2004 een inventariserend veldonderzoek (IVO) uitgevoerd op het terrein Heuvelstraat 41, te Prinsenhage, gemeent...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2013 . Embargo End Date: 07 Mar 2013
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Boer, E.A.M. de;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied d'Olde Dijk te Staphorst. Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem in een groot deel van he...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2009 . Embargo End Date: 27 Nov 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Emaus, A.A.G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Synthegra

  onderzoeksrapport

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2017 . Embargo End Date: 23 Jan 2017
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Colijn, J.E.; Teekens, P.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Antea Group

  In september/oktober heeft Antea Group een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van een waterpoel ter plaatse van de onderzoekslocatie, ter hoogte van De Sleeg 36/38. Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek en een booro...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2010 . Embargo End Date: 07 Jan 2010
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Nales, T.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  Het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO, karterende fase) uitgevoerd op het terrein van de voormalige pastorie te Nispen. Door de grote m...

  Add to ORCIDorcid
194,141 research outcomes, page 1 of 19,415