Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
297,966 research outcomes, page 1 of 29,797
 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Korpach, Nadiia I.; Oleshak, Svitlana P.;
  Publisher: Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання

  У статті розкрито значення молодіжної участі в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розглянуто поняття «участь» та її рівні.Автором доведено, що волонтерська діяльність є складовою молодіжної участі. За результатами дослідження сучасного стану молодіжної участі у во...

 • publication . Research . 2016
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Kovalchuk, Ivan A.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Метою навчальної дисципліни є формування у студентів систематизованих уявлень про роль та взаємодію місцевих громадських та політичних об’єднань з органами державної влади та місцевого самоврядування. Завданнями навчальної дисципліни є з’ясувати методологічні та теорети...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Bukalo, Nadiia A.; Zburyn, D. V.;
  Publisher: Херсонський державний університет

  У статті викладено актуальність теми дослідження. Розглядається сучасна система оподаткування податком на прибуток в України, подається та аналізується світовий досвід щодо оподаткування даним видом податку. Обґрунтовано та запропоновано різні шляхи покращення оподаткув...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Levchuk, I.;
  Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки

  У статті розглянуто специфіку побудови негативних оцінних конструкцій у текстах сучасних історичних рецензій. Увагу зосереджено на некатегоричності як одному з основних способів етикетизації рецензійних дискусій. Проаналі- зовано структурно-семантичні моделі та мовні фо...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Tuchak, Oleh; Kots, Mykhaylo O.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Затримка психічного розвитку в дітей молодшого шкільного віку – актуальна проблема сьогодення. Вона потребує нових підходів до корекції патологічних станів у процесі фізичного виховання. Mental development delay of children of junior school age is a topical problem nowa...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Kosiuk, Oksana M.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  У публікації здійснено спробу інтерпретації музичного дискурсу у контексті комунікації як продукування й поширення культури.This publication attempted interpretation of musical discourse in the context of communication as the production and distribution of culture.

 • publication . Thesis . 2018
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
 • publication . Article . 2017
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Zaporozhtseva, Yu.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Стаття присвячена дослідженню сутності професійно-педагогічної компетентності педагога в умовах Нової української школи. Автор аналізує поняття «професійна компетентність», «соціальна компетентність», «професійно-педагогічна компетентність» вчителя відповідно до викликі...

 • publication . Book . 2018
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  У монографії відображені концептуальні засади соціоекологоекономічної безпеки об’єктів мікро-, мезо-, макрорівня. Удосконалено наукові підходи до визначення сутності, змістовного наповнення та структури соціоекологоекономічної безпеки населення, підприємства, регіону, д...

 • publication . Thesis . 2007
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Totska, Olesia Leontiivna;
  Publisher: Львівський національний університет ім. Івана Франка

  Описано розроблений автором індексний метод прогнозування, який є аналогом прогнозування на основі середньорічного коефіцієнта росту, але відрізняється від нього обчисленням середньої величини за формулою середньої арифметичної, а не середньої геометричної та вираженням...

297,966 research outcomes, page 1 of 29,797