Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
292,864 research outcomes, page 1 of 29,287
 • Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучи честотата, етиопатогенезата и особеностите в клиничната картина, диагностиката и профилактиката на алергичния контактен дерматит в детска възраст (0-18г.). Клинико-морфологичните проучвания обхващат 153 пациенти по 18...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access
  Authors:
  Ivanova, Milena;
  Persistent Identifiers
  Publisher: РАС

  Обектът на изследването е музикалният живот в град Лом и развитието му в конкретния разглеждан период – втората половина на XX век, т.е. в неговият разцвет. Време с фундаментално значение, отличило се с появата на първите театрални представления още преди Освобождението...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2002
  Open Access
  Authors:
  Sachanski, Valeri; Boncheva, Iliana;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Indonesian
  Authors:
  Muhammad Gazali Rahman;
  Publisher: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

  Pernikahan dalam corak poligami sampai saat ini masih menjadi hal yang kontroversial di kalangan umat Islam secara teoritis maupun aplikatifnya. Sekiranya dipahami bahwasanya poligami yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw. bukan dalam orientasi seksual atau sekadar peme...

 • publication . Book . 2020
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Химера ООД

  Книгата „Антропогенни туристически ресурси на България“ се стреми да идентифицира мястото и значението не само на добре познати, но и на нови и не толкова известни обекти и явления в българската туристическа практика. През годините тези ресурси са изучавани и подреждани...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Indonesian
  Authors:
  Tri Budianingsih;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitas Al Azhar Indonesia

  <jats:p>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Abstrak&lt;/em&gt; - &lt;strong&gt;Penelitian ini mengenai pesan-pesan kemanusiaan pada novel Jenghis Khan sebuah kisah yang diangkat dari negeri Mongolia karya seorang penulis barat yang bernama John Man. Penelitian ini adalah penelitian kual...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2010
  Open Access
  Authors:
  Grekova, Maya;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sofia University "St. Kliment Ohridski"

  The need of “integration of minorities/Roma minority” stems out of the indisputable fact that Bulgarian society is disintegrated insofar as there exist individuals who are isolated due to their real or ascribed group (ethnic) identity acquired by them with the very act ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Konstantin Preslavsky University Press

  The paper presents some aspects of media presentations on a particular ethnic group which in the western psyche brings up associations with Socialism, Cold War Era, wealth, as well as of criminals, and last but not least, as the deadliest secret agents. In particular, t...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access
  Authors:
  Dimitrova, Tsvetelina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: РАС

  Изследването е посветено на анализа и сравнението между отделните способи за уреждане на инвестиционни спорове. Разгледани са материалните и процесуални предпоставки за решаването на инвестиционен спор от държавен съд, както и с алтернативни способи: помирение, медиация...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Indonesian
  Authors:
  Eko Sulistyo; Eko Yudo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

  Ampiang or crackers ampiang is typical of Bangka original food made from tapioca, fish, pure water, salt and food flavorings. In the process of making ampiang, there is an obstacle, that is in the process of mixing spices, fish and flour. Mixing or stirring the dough by...

  Add to ORCID
292,864 research outcomes, page 1 of 29,287