Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (6)
Download Results
493 research outcomes, page 1 of 50
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access Swedish
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/630

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Abstract Titel: Kielikylpy - Språkbadsmodellen i Finland ~ Finska lärare och lärarstudenter reflekterar över språkbad Arbetets art: Examensarbete (10 p) Program: Lärarprogrammet, Göteborgs Universitet Institution: Svenska språket Författare: Janne Kontio Handledare Lili...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2005
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jotun, Nadja; Hemgren, Sofia;
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/302

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Abstrakt Institutionen för svenska språket Författare: Nadja Jotun och Sofia Hemgren Titel: Andraspråksperspektiv i lärarutbildningen? - en studie om i vilken mån tre lärarutbildningars obligatoriska delar ger de blivande lärarna verktyg att möta andraspråkselever. Prob...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access English
  Authors:
  Isokääntä, Veijo; Johansson, Anders;
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/668

  The purpose of this literature review was to explore how empowerment strategies can intrinsically motivate healthy behavior of patients in need of long-term nursing. Apurpose model was used to understand how behavior is influenced by cognitive elements of empowerment, a...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2007
  Open Access Swedish
  Authors:
  Cidson Lycke, Carl;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Titel: Vill vi se en kärna? En granskning av grundskolans perspektiv på religion Författare: Carl Cidson Lycke Termin och år: Termin 9 (10), år 2006 Examinationsnivå: C Institution: Institutionen för religionsvetenskap och teologi Göteborgs universitet Handledare: Bo Cl...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2008
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ivarsson, Anders;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Sverige beskrivs idag som ett mångkulturellt samhälle, där var femte barn i skolan har utländsk bakgrund. Därför är det viktigt att de läroböcker som används i den svenska skolan är objektiva och korrekta. Synen på och uppfattningarna om folkgrupper från Orienten, ofta ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2007
  Open Access Swedish
  Authors:
  Junvik, Lina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Take up the White Man’s burden- Send forth the best ye breed- Go bind your sons to exile To serve your captive’s need To wait in heavy harness, on fluttered folk and wild- Your new-caught, sullen peoples, Half-devil and half-child.1 Rudyard Kiplings dikt The White Man’s...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson, Åsa; Almér, Anette; Granelli, Petra;
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/570

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Abstract Instutition Arbetets titel Arbetets art Sidantal Författare Handledare Examinator Tidpunkt Rapportnr Sociologiska instutitionen Trygg skola – trygg framtid Grupp, samspel och social utveckling i grundskolans tidigare åldrar Examensarbete inom det allmänna utbil...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access English
  Authors:
  Caprali, Tuomo;
  Persistent Identifiers

  Syftet med undersökningen var att undersöka vilken betydelse ledarskap (transformatoriskt och transaktionsorienterat) och personlighets-variabler såsom tilltron till egna förmågan, kontrollokus, optimism (LOT-R), PANAS, hade beträffande människors inställning till förän...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2005
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bäckström, Gerd; Palmqvist, Rakel;
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/298

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Arbetets art: Lärarprogrammet, examensarbete 10 poäng Antal sidor: 41 Titel: Matematikundervisningens organisation - En studie av lärares val av ansats. Författare: Gerd Bäckström, Rakel Palmquist Handledare: Per-Olof Bentley Examinator: Thomas Lingefjärd Rapportnummer:...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access Swedish
  Authors:
  Vilumsons, Pernilla;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Den litterära kanons vara eller icke vara var en het fråga i det senaste valet. Debatterna var många och åsikterna skilde sig åt. Kanonbegreppet används inom många olika genrer.1 Inom religion används ordet för skrifter som teologer eller andra auktoriteter ansett är gu...

  Add to ORCIDorcid
493 research outcomes, page 1 of 50