Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
593 research outcomes, page 1 of 60
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access Swedish
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/630

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Abstract Titel: Kielikylpy - Språkbadsmodellen i Finland ~ Finska lärare och lärarstudenter reflekterar över språkbad Arbetets art: Examensarbete (10 p) Program: Lärarprogrammet, Göteborgs Universitet Institution: Svenska språket Författare: Janne Kontio Handledare Lili...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access English
  Authors:
  Caprali, Tuomo;
  Persistent Identifiers

  Syftet med undersökningen var att undersöka vilken betydelse ledarskap (transformatoriskt och transaktionsorienterat) och personlighets-variabler såsom tilltron till egna förmågan, kontrollokus, optimism (LOT-R), PANAS, hade beträffande människors inställning till förän...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2005
  Open Access Swedish
  Authors:
  Duveskog, Jenny; Gustafsson, Monica;
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/645

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Abstract Institution: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet Författare: Jenny Duveskog och Monica Gustafsson Handledare: Bibbi Ljungvall Examinator: Åsa Mäkitalo Titel: Pedagogisk dokumentation – en möjlighet till utveckling? En studie av pedag...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2005
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bäckström, Gerd; Palmqvist, Rakel;
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/298

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Arbetets art: Lärarprogrammet, examensarbete 10 poäng Antal sidor: 41 Titel: Matematikundervisningens organisation - En studie av lärares val av ansats. Författare: Gerd Bäckström, Rakel Palmquist Handledare: Per-Olof Bentley Examinator: Thomas Lingefjärd Rapportnummer:...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access Swedish
  Authors:
  Adamsson, Jenny; Svärd, Gabriella;
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/603

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Arbetets titel: Temaarbete i förskolan – en kvalitativ jämförelse mellan Reggio Emilia-förskolor och traditionella förskolor Arbetets art: Examensarbete inom det allmänna utbildningsområdet för lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet. Institution: Högskolan för scen...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2008
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jodin, Frida;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  Titel: Några lästexter i de nationella proven i Engelska A: I vilken grad reflekterar de begreppet interkulturalitet som det ges uttryck för i styrdokumenten Författare: Frida Jodin Termin och år: VT 2008 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access Swedish
  Authors:
  Brockmar, Carina; Rikner, Susanne;
  Persistent Identifiers

  handle: 2077/575

  Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

  GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik ABSTRACT Titel: Fritidspedagogen som försvann eller Vem bryr sig om fritids? Författare: Carina Brockmar, Susanne Rikner Handledare: Mikael Nilsson Examinator: Owe Stråhlman Typ av arbete: Examensarbete 10 p...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access
  Authors:
  Srivastava, Kajal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: figshare

  Dr. Kajal Srivastava completed her Ph.D (English) from Bundelkhand University, Jhansi. She is currently a faculty of Business Communication at Jaipuria Institue Of Management, Lucknow Campus (India). Her interest lies in the field of Communication, Literature and Writin...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Indonesian
  Authors:
  , Dewi; P Aras; Kasiwi Siddiq; Gumilar, Aria; Asih Drajati; Ezar Febian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institut Teknologi Nasional

  Impact ofdevelopment period, building and material grown sophisticated that is in use for building Vernacular Architecture in Indonesian, particulary at theKampung Kuta Ciamis. Furthermore, there is certain factors that affect the building such as custom, religion and n...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Swedish
  Authors:
  Celik, Håkan; Ryberg, Nils;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Göteborgs universitet

  Expatriering är när en organisation tillfälligt placerar en medarbetare utomlands. Benämningen på medarbetaren under detta utlandsuppdrag är expatriat. Ett kritiskt moment vid expatriering är expatriatens anpassning till det nya värdlandet. Detta moment finns mycket for...

  Add to ORCIDorcid
593 research outcomes, page 1 of 60