Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
199,264 research outcomes, page 1 of 19,927
 • publication . Research . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Björn Wiberg;

  An innovative new fuel tank was tested using a Direct Methanol Fuel Cell (DMFC). The aim of the fuel tank was to provide a fuel supply to the cell in all orientations while simultaneously capturing the carbon dioxide produced by the system in order to maintain a positiv...

 • publication . Report . Research . 2016
  Open Access Finnish
  Authors:
  Faehnle, Maija; Immonen, Hilma; Mäenpää, Pasi; Nylund, Mats; Träskman, Tomas;
  Publisher: Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors

  Jakamistalous tuo julkiselle hallinnolle haasteita, joista suurimpiin kuuluu verotus. Tämän tutkijapuheenvuoron tarkoitus on auttaa keskustelua verotuksen mukauttamisesta jakamistalouden aikakaudelle. Miten jakamistaloutta tulisi verottaa, jotta turvattaisiin oikeudenmu...

 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access English
  Authors:
  Opot, Charles Raymond Onyango; Kago, Jesse Mbugua;
  Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

  The purpose of this review was to discuss how literature describes telenursing in providing rehabilitative care to the elderly hip fracture patients at home. It also described the various repercussions the hip fracture condition is inflicting on the patient and the hosp...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Devolld, Elizabeth; Khan Kiviniemi, Nida;
  Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

  The purpose of this thesis was to find out how does intercultural communication takes place between multicultural families and teachers in daycare. The reason for choosing a kindergarten as our labor market partner is that it is an important field where there is an utmo...

 • publication . Research . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Westerlund, Magnus; Karvi, Timo; Liu, Shuhua; Forss, Thomas; Xiang, Junlong; Björk, Kaj-Mikael; Strömberg, Ville; Sovilj, Dusan; Lawson, Angel; Eriksson, Niklas; ...

  The Department of Business and Analytics in Arcada University of Applied Sciences arranged a R&D Day seminar on June 4,2014. Five working papers presented in this seminar are published in this report.

 • publication . Research . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Eriksson, Niklas; Smirnova, Elena; Rosenbröijer, Carl-Johan; Mildén, Peter;
  Publisher: Yrkeshögskolan Arcada Ab

  An in-store experiment in a Finnish supermarket was conducted to measure the impact of a smart cart device on the consumer shopping process. The experiment consisted of research subjects choosing five previously determined products displayed on the smart cart. A control...

 • other research product . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Ahopelto, Tarja; Hovila, Hanna; Murtola, Kaarina; Tolonen-Kytölä, Tuija;
  Publisher: Kotimaisten kielten keskus

  Korkeakouluopiskelijoiden on tärkeää perehtyä oman alansa tutkimuksiin ja alan asiantuntijoiden teksteihin. Heidän tulee myös harjaantua kirjoittamaan tekstiä, joka pohjautuu näihin asiantuntijateksteihin. Sähköisten lähteiden luotettavuudesta ei kuitenkaan ole aina hel...

 • other research product . 2016
  Open Access Finnish
  Authors:
  Pakarinen, Tiia;
  Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

  Työn tarkoituksena oli selvittää miksi yrityksen toimittamat vesihanat alkavat vuotamaan. Työ aloitettiin katsomalla mitä hanan sisältä löytyy ja tutkimalla mikroskoopilla sekä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) kappaleen pintoja sekä materiaalia. Työssä käsiteltiin...

 • other research product . 2012
  Open Access Finnish
  Authors:
  Heikkilä, Eino; Pulkkinen, Miia;
  Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa kuoleman ja surun kohtaamista käsittelevää koulutusmateriaalia vapaaehtoistoiminnan kurssin ohjaajille. Koulutusmateriaali tarjoaa vapaaehtoiselle tietoa siitä, miten kohdata vanhusystävän esille tuomia, omaan kuolemaansa liitty...

 • other research product . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Jussilainen, Anna; Nätkinniemi, Merja; Tirkkonen, Tuomas; Stiller, Ira; Vilmilä, Fanny;
  Publisher: Lasten ja nuorten säätiö

  Tästä oppaasta löydät tietoa nuorille suunnattujen julkisten palvelujen rakenteesta, lainsäädännöstä sekä terminologiasta. Lopussa on konkreettisia esimerkkejä siitä, miten taidetoiminta ja julkisen sektorin palvelut voivat yhdessä tukea nuorta elämässään eteenpäin. Opa...

199,264 research outcomes, page 1 of 19,927