Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
220,436 research outcomes, page 1 of 22,044
 • publication . Research . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Eriksson, Niklas; Smirnova, Elena; Rosenbröijer, Carl-Johan; Mildén, Peter;
  Publisher: Yrkeshögskolan Arcada Ab
  Country: Finland

  An in-store experiment in a Finnish supermarket was conducted to measure the impact of a smart cart device on the consumer shopping process. The experiment consisted of research subjects choosing five previously determined products displayed on the smart cart. A control...

 • publication . Research . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Westerlund, Magnus; Karvi, Timo; Liu, Shuhua; Forss, Thomas; Xiang, Junlong; Björk, Kaj-Mikael; Strömberg, Ville; Sovilj, Dusan; Lawson, Angel; Eriksson, Niklas; ...
  Country: Finland

  The Department of Business and Analytics in Arcada University of Applied Sciences arranged a R&D Day seminar on June 4,2014. Five working papers presented in this seminar are published in this report.

 • publication . Research . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Sarlin, Peter; Rönnqvist, Samuel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Frankfurt a. M.: European Central Bank (ECB)
  Country: Finland

  In the wake of the still ongoing global financial crisis, interdependencies among banks have come into focus in trying to assess systemic risk. To date, such analysis has largely been based on numerical data. By contrast, this study attempts to gain further insight into...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mäkinen, Jutta;
  Publisher: Savonia-ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytetyön aiheena oli asiantuntijapalvelun hinnoittelu. Toimeksiantajana toimi Tmi Punkin Palvelut, jonka palveluihin kuuluu muun muassa maatalouskirjanpitopalvelut. Tavoitteena oli laatia toimeksiantajan maatalouskirjanpitopalvelulle hinnoittelu, koska yritystoimin...

 • other research product . 2016
  Open Access Finnish
  Authors:
  Saarinen, Heidi; Väliaho, Henna;
  Publisher: Oulun ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Oulun ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Tekijät: Heidi Saarinen & Henna Väliaho Opinnäytetyön nimi: Ryhmätoiminnalliset keinot lasten sosiaalisten taitojen tukemisessa ja kiusaamisen ennaltaehkäisyssä Oulun kaupungin päiväkodissa Opinnäytetyön ohjaajat: Ma...

 • other research product . 2013
  Open Access Finnish
  Authors:
  Vepsä, Kati; Aunesneva, Mervi;
  Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa lonkkamurtumapotilaiden omia kokemuksia hoidosta ja hoidon vaikuttavuudesta lonkkamurtuman jälkeen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkimustulosten avulla saada tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä lonkkamurtumapotilaan ...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Madlala, Natasha;
  Country: Finland

  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona palveluyritys L&T Siivous Oy:lle keväällä 2021. Työn tavoitteena oli selvittää, miten yrityksen pääkaupunkiseudun siivouksen esimiehet pystyisivät johtaa ja perehdyttää vieraskielistä- ja monikulttuurista työyhteisöä entistä paremmin...

 • other research product . 2007
  Open Access Finnish
  Authors:
  Alku, Meri;
  Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytetyö käsittelee tuotekehitystä. Työ on kaksiosainen ja koostuu teoriaosuudesta ja tutkimusosan projektista. Tuotekehitykseen perehdytään ensin yleisellä tasolla syventäen sitten näkökulmaa käytännön tuotekehitysprojektiin. Työn tuloksena syntyy teolliseen tuotan...

 • other research product . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kotiniemi, Miko;
  Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Tämä opinnäytetyö käsittelee bannerimainonnan tavoittavuutta ja näkyvyyttä internetissä sijaitsevilla keskustelupalstoilla. Toimeksiantajana toimiva yritys on tätä ennen mainostanut internetissä todella vähän ja markkinointi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa oli heille...

 • other research product . 2012
  Open Access Swedish
  Authors:
  Grönhage-Kronqvist, Sara;
  Publisher: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Rettig Värme Ab i Jakobstad är en del av Rettig ICC och Rettig Group som verkar i hela Europa och internationellt. Rettig Värme Ab tillverkar radiatorer för vattenburna uppvärmningssystem, främst för den Nordiska marknaden. Årligen tillverkas 600 000 radiatorer och före...

220,436 research outcomes, page 1 of 22,044