Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
292,030 research outcomes, page 1 of 29,203
 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Holgado, Ricardo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Kartleggingsprogrammet for nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter, startet i april 2018 og sluttet 31. desember 2018. Denne del av rapporten er for nematoder. Programmet hadde hovedfokus på import av store trær med stor jordklump som er dyrka på fri...

 • publication . Report . 1998
  Open Access
  Authors:
  Molvær, J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Det ble utført en undersøkelse av oksygenforholdene i Sørfjordens indre del i tidsrommet juli-desember 1997. Målingene viste Meget Dårlige forhold i store deler av vannmassen innenfor Lindenes, og betydelige problemer i deler av vannmassen helt ut til Digraneset. Biolog...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1991
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Røyset, O.; Joranger, E.;
  Publisher: NILU
  Country: Norway

  Nedbørdata september-desember 1990 fra naturovervåkingsfeltene ved SolhOinfjell og Børgefjell er presentert. Det foretas ukentlig måling av hovedkomponentene og månedlige av tungmetaller.

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ollila, Grete;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  Denne studien retter søkelyset på skolebasert kompetanseutvikling som har sitt utspring i den nasjonale satsingen «ungdomstrinnet i utvikling». Betydningen av kraftfull refleksjon i utforskende samtaler er avgjørende når kompetanseutviklingen skal foregå skolebasert. Ut...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Sundt, Håkon; Hvidsten, Nils Arne; Johnsen, Bjørn Ove; Ulvan, Eva Marita; Zinke, Peggy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  Country: Norway

  På grunn av et uhell stanset Trollheim kraftverk i Surna mandag 9. april 2012 kl. 13:13. Utfallet førte til at vannføringen nedstrøms kraftverket falt fra 43 til 9 m3/s i løpet av to til tre timer, og vannføringen forble lav (9-13 m3/s) i om lag 12 timer. Dette førte ti...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2007
  Open Access
  Authors:
  Øivind Bergh; Brit K. Hjeltnes; Anne Berit Skiftesvik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Inter-Research Science Center
  Country: Norway

  The susceptibility of early life stages of turbot Scophthalmus maximus and halibut Hippoglossus hippoglossus to Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida was studied in challenge experiments. Eggs of both fish species (and the larvae hatching from the eggs) were exposed ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  A.U. Larsen; Laila Arnesdatter Hopstock; R. Jorde; Guri Grimnes;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Elsevier BV
  Country: Norway

  Background Vitamin D has been linked to sleep health in observational studies. Data from randomized controlled trials (RCTs) with vitamin D is scarce. Methods This study presents the results of a secondary analysis of 189 vitamin D insufficient participants (47.1% women...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1989
  Open Access
  Authors:
  Gulbrandsen, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Kystnære vassdrag i Telemark er vurdert i.h.t. Lenka-metoden ut fra deres egnethet for etablering av settefiskanlegg. Av 35 vurderte vassdrag ble tre ansett som akutelle Haukedalsvatn utløp Trosbyfjorden, Grummestadvatn utløp Fossingfjorden og Hullvatn utløp Hellefjorde...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Pettersen Ingvild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Sammendrag Formålet med denne studien har vært å undersøke hva en gruppe elever og noen lærere tenker om undervisning som skaper motivasjon og arbeidsglede i matematikkfaget, og hvordan det kan være med å påvirke å stå i det som er vanskelig. Jeg har ønsket å få innsikt...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1960
  Open Access
  Authors:
  Baalsrud, K.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Samarbeidsnemda for Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Skoger, Lier og Drammen

  Add to ORCIDorcid
292,030 research outcomes, page 1 of 29,203