Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
7,871 research outcomes, page 5 of 788
 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Jané Planas, M. Teresa; Viver Gaspà, Paloma; Saltor Jacas, Mònica;
  Publisher: Agència Catalana de Seguretat Alimentària

  Manipulació dels aliments; Higiene alimentària; Pràctiques correctes d’higiene Manipulación de los alimentos; Higiene alimentaria; Prácticas correctas de higiene Food handling; Food hygiene; Good hygiene practices La persona que manipula aliments, per la seva activitat ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atenció primària; Mesures de protecció; Pla d'infraestructures Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atención primaria; Medidas de protección; Plan de infraestructuras Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Prima...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Melanoma avançat; Càncer de pell; Farmàcs immunoteràpics; Tractament Melanoma avanzado; Cáncer de piel; Fármacos immunoteràpics; Tratamiento Skin cancer; Advanced melanoma; Immunotherapeutic drugs; Treatment El melanoma és la forma més greu de càncer de pell i represent...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Platja; Zones de bany; Contagi; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Playa; Zonas de baño; Contagio; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Beach; Bathing areas; Contag...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Pla director; Planificació sanitària; Salut pública; Malalties reumàtiques; Aparell locomotor Plan director; Planificación sanitaria; Salud pública; Enfermedades reumáticas; Aparato locomotor Master plan; Health planning; Public health; Rheumatic diseases; Locomotor sys...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Alba-Moreno, Francisca; Buñuel Alvarez, Jose Cristobal; Fos-Escrivà, Emili; Moreno Galdó, Antonio; Oms, Míriam; Puig-Congost, Maria; Ridao-Redondo, Marisa; Lidia Sanz Borrell; Torregrosa-Bertet, Maria J.;
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Asma infantil; Recomanacions; Epidemiologia Asma infantil; Recomendaciones; Epidemiología Childhood Asthma; Recommendations; Epidemiology Aquest document aporta una revisió acurada del coneixement científic actualment disponible sobre aquest tema, i el tradueix en recom...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Anguera, Carme; Caula, Jacint; Castillo, José A.; Gaitano, Amparo; Llauger, Maria A.; Pastor, Esther; Rodríguez, Antonio;
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Malaltia pulmonar obstructiva crònica; MPOC; Educació sanitària Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; EPOC; Educación sanitaria Chronic obstructive pulmonary disease; COPD; Health education Aquest document aporta una revisió acurada del coneixement científic actualme...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCov; Atenció primària; Seguretat; Professionals sanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCov; Primary care; Security; Health professionals Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCov; Atención primaria; Seguridad; Profesi...

 • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Test d'antígens; Àmbit laboral; Cribratge Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Test de antígenos; Ámbito laboral; Cribado Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Antigen testing; Work environment; Screening Docum...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Consell Assessor del Pla Nacional d’Urgències;
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atenció urgent; Nivells assistencials; Malalts; Urgències Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atención urgente; Niveles asistenciales; Enfermos; Urgencias Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Urgent care; Wel...

7,871 research outcomes, page 5 of 788