Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
20,167 Research products, page 4 of 2,017

 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Roskilde Universitetscenter's Digitale Arkiv

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2006
  Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Søren Loft;
  Country: Denmark

  Undersøgelser af mediernes dækning af etniske minoriteter har i gennem længere tid påpeget at medierne fremstiller et skævt og unuanceret billede af de etniske minoriteter i Danmark. På baggrund af Muhammedsagens dimensioner forekommer det relevant at undersøge om mediernes dækning af etniske minoriteter har ændret sig efterfølgende. Der fokuseres i dette projekt på de licensfinansierede Tv-nyheder, som undersøges over en 2 måneders periode. Tilgangen til studiet af disse består af en indholds- og tekstanalytisk metode, der skal afdække dels nogle overordnede karakteristika ved nyhedsstrømmen, dels nogle karakteristika ved sprogbrugen der benyttes i Tv-nyhederne. Der konkluderes hvorledes mediernes dækning har ændret sig, uden at Muhammedsagen entydigt kan betragtes som udløsende faktor.

 • Other research product . 2009
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Kaspar;
  Country: Denmark

  Kulturen er blevet en handelsvare og udsalget er lige startet. Kommercielle interesser kappes om at pakke deres produkter ind i spektakulære events, der kan samle mennesker omkring opfindsomme marketingsstrategier. Med dette udgangspunkt indledes denne rapport med et kort oprids af dualismen kommerciel/ikke-kommerciel kunst i en oplevelsesøkonomisk kontekst. Intentionen er her at gøre opmærksom på, at begrebet 'forbruger' over tid har forgrenet sig i flere betydningsmættede retninger. I mere traditionel forstand har forbrug været forbundet med en bevægelse af likvider, hvorimod det igennem de senere år er blevet aktuelt, at tale om forbrugere af oplevelser – i denne sammenhæng, kulturelle oplevelser.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Bjergaarde, Freja Winther; Jørgensen, Jon Kjær; Gregart, Asta;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Sommer, Oliver Sebastian; Mertz, Amalie Lundgren; Jensen, Magnus Stenaa; Hohwü, Mathilde Vejen; Sabelski-Schneider, Mathias;
  Country: Denmark
 • Open Access English
  Authors: 
  Sternberg, Patrick Vedel; Tvestmann, Nikas Marc; Udsen, Clara Grünberg; Keramidas, Harry;
  Country: Denmark

  This project seeks to understand how digital space affects physical place, in order to do this the paper will explore the theory of the hybrid ecologies. Pokémon Go will be used to exemplify the relation between the aforementioned spaces and the specific conflicts related to the application in relation to the to the Royal library garden and Søren Kierkegaards square in Copenhagen. Theories concerning placemaking, augmented reality, locative media and hybrid ecologies will be used to shed light upon the implications that may arise with the introduction of digital space in a society who used to be dominated by physical space. Lastly, the paper will aspire to conclude on the matter of hybrid ecologies and the role this new digital phenomenon may have in the cities of the future.

 • Other research product . 2013
  Open Access Danish
  Authors: 
  Lidegaard, Thor; Andersen, Günther Jon; Tarp, Arthur; Mynderup, Marie; Jacobsen, Lasse; Burvad, Rasmus;
  Country: Denmark

  The purpose of this project is to create a framework, to help facilitate a renewed understanding of sound in the Danish planning practices, and what consequences such a changes would mean? The current planning practice is examined, in a quest to disclose its current state, and to identify needs for a change towards a more holistic planning, where the sound is actively used. This is done on a basis of different social theories and empirical data, in the form of expert interviews. Through this theoretical and empirical data, our goal is to identify the current planning practice and the problems tied with it. We are working from a phenomenological ontological point of view, which purpose is to clarify the planning practice from a bodily and sensory perspective. We draw on the theorists Henri Lefebvre, Pierre Bourdieu and Jürgen Habermas. Together these help us understand how changes in the current planning practice should be based on communicative planning, in the pursuit of a more positive use of sound in urban development. We conclude, that the current planning practice, with everyday planning is stuck on a trajectory where sound equals noise. Our study reveals that sound is a subjective and complex entity, and that a switch towards increased public participation will strengthen the overall planning. Furthermore the implementation of a positive sounddiscourse can be facilitated, by drawing on the studies and developed tools of The Positive Soundscape Project.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Leth, Jimmy; Ryding, Klaus; Hansen, Kristian; Rasborg, Louise; Jørgensen, Maria; Nøhr, Maria; Herskind, Mette; Petersen, Michelle; Nielsen, Ulrike;
  Country: Denmark

  Projektet ”Unge og uddannelsesvalg” omhandler konflikten mellem individets ønsker for en selvrealiserende uddannelse og samfundets behov for uddannet arbejdskraft. For at belyse denne problematik er der på det modernitets- og identitetsteoretiske om-råde anvendt to teoretikere og publikationer fra forskere, der beskæftiger sig med in-dividet. På det samfundsmæssige område er der anvendt materiale i form af sam-fundsanalyser, udarbejdet af forskellige ministerier. Der er desuden indbefattet kriti-ske overvejelser om den igangværende debat på området, og fremstillinger fra samti-dens medier er derfor også blevet inddraget. Projektet er udarbejdet som en kritisk sammenfatning af de forskellige objektiver, der dominerer på området. Det egentlige formål har ikke været at komme med en løsning på problematikken, men derimod at skabe indsigt i de to modstridende interesser.

 • Open Access English
  Authors: 
  Barrientos, Fabian; Snieckute, Goda; Avram, Alexandra;
  Country: Denmark

  Bile salts (BS) form inclusion complexes with β-Cyclodextrins (β-CD). Not many information is available about the kinetic rates of this reaction. Kinetic information is essential for a complete understanding of the reaction mechanism. NMR in combination with line shape analysis is a powerful tool for the determination of kinetics parameters such the formation and off-rate of BS-CD inclusion complexes. In this report the experimental determination of the rate constants for Glycocholate (GC) and Glycochenodeoxycholate (GCDC) with β-CD has been done. For GC the experimental Keq is 3000M-1, k1 (formation constant) is 6x105 M-1s-1 and k2 (off-rate) is 200s-1. For GCDC the experimental Keq is 120000M-1, k1 is 6x104 M-1s-1 and k2 is 0,5s-1. The difference in the rates constant can tell about the reaction mechanism. GC has a hydroxyl group attached to carbon 12, this OH group limits the degree of inclusion of GC into the CD. GC doesn’t diffuse deeply inside the CD because the –OH acts as a barrier, thus faster k1 and k2 rates (less distance to travel inside the CD). In GCDC this hydroxyl group is not present in carbon 12, that permits GCDC to be more deeply attached inside the CD. GCDC needs more time to get in and out of the CD, thus slower k1 and k2 rates. Fluorescence experiment with β-CD and GC was carried out in order to determine the sensitivity of the GC-βCD system with the fluorescence probe pyrene. The experimentally determined binding constant is Kb=1919M-1. This value is comparable with the reported Keq =3000M-1 obtained from NMR experiment.

 • Open Access English
  Authors: 
  Pierandrei, Naraya Jasmine Dyrting; Christensen, Karen Mareike Vanessa Hesselholdt; Jensen, Stine Ella Mejslov; Christensen, Christine Maj;
  Publisher: Roskilde University
  Country: Denmark
 • Open Access English
  Authors: 
  Sjeerm, Zofia; Bæhr, Alessandra Xiluwa Nyeleti Amadeu; Christiansen, Maria Leth;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  Mozambique is set to be a logical aim for foreign intervention, due to the country’s history of colonialism followed by a civil war, leaving the country in destructing, hence in need of development, which is why this project has thus analysed Oxfam IBIS’ project of ‘Happy School’ in Matola. Being a Western organisation fighting for gender equality and women’s rights, Oxfam IBIS is working to change issues in regard to the norms and values that are undermining such rights, in Mozambicans through education. This project’s analysis has been based on examining which power structures there exist between the Global North and the Global South and how these prevail. Furthermore, the project utilizes Edward Said’s notion of Orientalism to comprehend these underlying structures, while including Judith Butler’s theory on feminism to reveal the relations between gender and how these are constituted and developing in Mozambique. This project has highlighted how gender inequality on lower levels in society is contributing to a more patriarchal system, concluding that Feminist Theory was not sufficient in answering how the relation between the Western organisation and the involved in the ‘Happy School’ project is either based on equal or unequal terms. Thus, with the utilization of Orientalism, this project is concluding that even though the organisation is trying to abolish the power structures maintaining it superior to its partners, certain power relations will prevail between the Global South and the Global North

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
20,167 Research products, page 4 of 2,017
 • Other research product . 2006
  Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Søren Loft;
  Country: Denmark

  Undersøgelser af mediernes dækning af etniske minoriteter har i gennem længere tid påpeget at medierne fremstiller et skævt og unuanceret billede af de etniske minoriteter i Danmark. På baggrund af Muhammedsagens dimensioner forekommer det relevant at undersøge om mediernes dækning af etniske minoriteter har ændret sig efterfølgende. Der fokuseres i dette projekt på de licensfinansierede Tv-nyheder, som undersøges over en 2 måneders periode. Tilgangen til studiet af disse består af en indholds- og tekstanalytisk metode, der skal afdække dels nogle overordnede karakteristika ved nyhedsstrømmen, dels nogle karakteristika ved sprogbrugen der benyttes i Tv-nyhederne. Der konkluderes hvorledes mediernes dækning har ændret sig, uden at Muhammedsagen entydigt kan betragtes som udløsende faktor.

 • Other research product . 2009
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Kaspar;
  Country: Denmark

  Kulturen er blevet en handelsvare og udsalget er lige startet. Kommercielle interesser kappes om at pakke deres produkter ind i spektakulære events, der kan samle mennesker omkring opfindsomme marketingsstrategier. Med dette udgangspunkt indledes denne rapport med et kort oprids af dualismen kommerciel/ikke-kommerciel kunst i en oplevelsesøkonomisk kontekst. Intentionen er her at gøre opmærksom på, at begrebet 'forbruger' over tid har forgrenet sig i flere betydningsmættede retninger. I mere traditionel forstand har forbrug været forbundet med en bevægelse af likvider, hvorimod det igennem de senere år er blevet aktuelt, at tale om forbrugere af oplevelser – i denne sammenhæng, kulturelle oplevelser.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Bjergaarde, Freja Winther; Jørgensen, Jon Kjær; Gregart, Asta;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Sommer, Oliver Sebastian; Mertz, Amalie Lundgren; Jensen, Magnus Stenaa; Hohwü, Mathilde Vejen; Sabelski-Schneider, Mathias;
  Country: Denmark
 • Open Access English
  Authors: 
  Sternberg, Patrick Vedel; Tvestmann, Nikas Marc; Udsen, Clara Grünberg; Keramidas, Harry;
  Country: Denmark

  This project seeks to understand how digital space affects physical place, in order to do this the paper will explore the theory of the hybrid ecologies. Pokémon Go will be used to exemplify the relation between the aforementioned spaces and the specific conflicts related to the application in relation to the to the Royal library garden and Søren Kierkegaards square in Copenhagen. Theories concerning placemaking, augmented reality, locative media and hybrid ecologies will be used to shed light upon the implications that may arise with the introduction of digital space in a society who used to be dominated by physical space. Lastly, the paper will aspire to conclude on the matter of hybrid ecologies and the role this new digital phenomenon may have in the cities of the future.

 • Other research product . 2013
  Open Access Danish
  Authors: 
  Lidegaard, Thor; Andersen, Günther Jon; Tarp, Arthur; Mynderup, Marie; Jacobsen, Lasse; Burvad, Rasmus;
  Country: Denmark

  The purpose of this project is to create a framework, to help facilitate a renewed understanding of sound in the Danish planning practices, and what consequences such a changes would mean? The current planning practice is examined, in a quest to disclose its current state, and to identify needs for a change towards a more holistic planning, where the sound is actively used. This is done on a basis of different social theories and empirical data, in the form of expert interviews. Through this theoretical and empirical data, our goal is to identify the current planning practice and the problems tied with it. We are working from a phenomenological ontological point of view, which purpose is to clarify the planning practice from a bodily and sensory perspective. We draw on the theorists Henri Lefebvre, Pierre Bourdieu and Jürgen Habermas. Together these help us understand how changes in the current planning practice should be based on communicative planning, in the pursuit of a more positive use of sound in urban development. We conclude, that the current planning practice, with everyday planning is stuck on a trajectory where sound equals noise. Our study reveals that sound is a subjective and complex entity, and that a switch towards increased public participation will strengthen the overall planning. Furthermore the implementation of a positive sounddiscourse can be facilitated, by drawing on the studies and developed tools of The Positive Soundscape Project.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Leth, Jimmy; Ryding, Klaus; Hansen, Kristian; Rasborg, Louise; Jørgensen, Maria; Nøhr, Maria; Herskind, Mette; Petersen, Michelle; Nielsen, Ulrike;
  Country: Denmark

  Projektet ”Unge og uddannelsesvalg” omhandler konflikten mellem individets ønsker for en selvrealiserende uddannelse og samfundets behov for uddannet arbejdskraft. For at belyse denne problematik er der på det modernitets- og identitetsteoretiske om-råde anvendt to teoretikere og publikationer fra forskere, der beskæftiger sig med in-dividet. På det samfundsmæssige område er der anvendt materiale i form af sam-fundsanalyser, udarbejdet af forskellige ministerier. Der er desuden indbefattet kriti-ske overvejelser om den igangværende debat på området, og fremstillinger fra samti-dens medier er derfor også blevet inddraget. Projektet er udarbejdet som en kritisk sammenfatning af de forskellige objektiver, der dominerer på området. Det egentlige formål har ikke været at komme med en løsning på problematikken, men derimod at skabe indsigt i de to modstridende interesser.

 • Open Access English
  Authors: 
  Barrientos, Fabian; Snieckute, Goda; Avram, Alexandra;
  Country: Denmark

  Bile salts (BS) form inclusion complexes with β-Cyclodextrins (β-CD). Not many information is available about the kinetic rates of this reaction. Kinetic information is essential for a complete understanding of the reaction mechanism. NMR in combination with line shape analysis is a powerful tool for the determination of kinetics parameters such the formation and off-rate of BS-CD inclusion complexes. In this report the experimental determination of the rate constants for Glycocholate (GC) and Glycochenodeoxycholate (GCDC) with β-CD has been done. For GC the experimental Keq is 3000M-1, k1 (formation constant) is 6x105 M-1s-1 and k2 (off-rate) is 200s-1. For GCDC the experimental Keq is 120000M-1, k1 is 6x104 M-1s-1 and k2 is 0,5s-1. The difference in the rates constant can tell about the reaction mechanism. GC has a hydroxyl group attached to carbon 12, this OH group limits the degree of inclusion of GC into the CD. GC doesn’t diffuse deeply inside the CD because the –OH acts as a barrier, thus faster k1 and k2 rates (less distance to travel inside the CD). In GCDC this hydroxyl group is not present in carbon 12, that permits GCDC to be more deeply attached inside the CD. GCDC needs more time to get in and out of the CD, thus slower k1 and k2 rates. Fluorescence experiment with β-CD and GC was carried out in order to determine the sensitivity of the GC-βCD system with the fluorescence probe pyrene. The experimentally determined binding constant is Kb=1919M-1. This value is comparable with the reported Keq =3000M-1 obtained from NMR experiment.

 • Open Access English
  Authors: 
  Pierandrei, Naraya Jasmine Dyrting; Christensen, Karen Mareike Vanessa Hesselholdt; Jensen, Stine Ella Mejslov; Christensen, Christine Maj;
  Publisher: Roskilde University
  Country: Denmark
 • Open Access English
  Authors: 
  Sjeerm, Zofia; Bæhr, Alessandra Xiluwa Nyeleti Amadeu; Christiansen, Maria Leth;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  Mozambique is set to be a logical aim for foreign intervention, due to the country’s history of colonialism followed by a civil war, leaving the country in destructing, hence in need of development, which is why this project has thus analysed Oxfam IBIS’ project of ‘Happy School’ in Matola. Being a Western organisation fighting for gender equality and women’s rights, Oxfam IBIS is working to change issues in regard to the norms and values that are undermining such rights, in Mozambicans through education. This project’s analysis has been based on examining which power structures there exist between the Global North and the Global South and how these prevail. Furthermore, the project utilizes Edward Said’s notion of Orientalism to comprehend these underlying structures, while including Judith Butler’s theory on feminism to reveal the relations between gender and how these are constituted and developing in Mozambique. This project has highlighted how gender inequality on lower levels in society is contributing to a more patriarchal system, concluding that Feminist Theory was not sufficient in answering how the relation between the Western organisation and the involved in the ‘Happy School’ project is either based on equal or unequal terms. Thus, with the utilization of Orientalism, this project is concluding that even though the organisation is trying to abolish the power structures maintaining it superior to its partners, certain power relations will prevail between the Global South and the Global North

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.