Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
39 Research products, page 1 of 4

 • 2012-2021
 • Research
 • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Ekornrud, Trond;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2016. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), oversikt over arbeidsgruppene som rapporterer til u...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Arnestad, Georg;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane
  Country: Norway

  Denne rapporten er resultatet av eit oppdrag frå Norsk Viseforum (NVF) om å greie ut spørsmålet om mogleg skiping av eit Vestnorsk Viseforum. Det vil i så tilfelle vere tredje gongs etablering. Det første Vestnorsk Viseforum vart etablert i 1974, midt under visebølgja. ...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Andersen, Irene Aasen; Heggdal, Hanne Marie; Øygard, Sissel Hjelle;
  Country: Norway

  Samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, campus Førde og Helse Førde Tema for rapporten er «Kvalitetsforbetringsarbeid i spesialisthelsetenesta». Rapporten omfattar tre forbetringsprosjekt i spesialisthelsetenesta. Føremålet med rapporten er å presentere bakgrunn for p...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Muren, Hilde;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Folkestad, Bjarte;
  Publisher: Stein Rokkan Centre for Social Studies
  Country: Norway

  I dette notatet ser me på kva for effektar, om nokon, ein kan observere i kommunane som gjennomførte forsøket med nedsett røystealder i 2011. I evalueringa av forsøket i 2011 såg ein at forsøkskommunane hadde til dels ulike måtar å organisere forsøket på (Ødegård 2014, ...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Arnestad, Georg;
  Publisher: Kulturdepartementet
  Country: Norway
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Bondevik, Stein;
  Country: Norway

  NOTATNR. 8/13 Skred- og flaumfare er vurdert for eit område på Barsnes i Sogndal kommune der Frode Hågvar ynskjer å leggja til rette for bygging av tre bustader (gards- og bruksnummer 3/54). Vurderinga byggjer på synfaring, tidlegare skredvurderingsrapport, ulike kart o...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Halvorsen, Lars J.; Båtevik, Finn Ove;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Aambø, Reidun;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Myklebust, Terje; Norstein, Anne;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane
  Country: Norway

  l forskingsprosjektet Lærande regionar - Lærarkompetanse og skuleresultat såg vi på om klassestorleik samt lærarens erfaring og utdanning imatematikk har betydning for elevane sine prestasjonar imatematikk målt ved avgangseksamen i 10. klasse. Eit spørjeskjema vart send...