Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
3 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aannø, William Aure; Østebø, Britt Iren; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  I Guddalselva er det installert ei heildekkande smoltfelle (Wolf type) som fangar smolten på veg ut i sjøen. Dette gjer at vi får representative uttak av mengde smolt produsert i elva. Elva har også ei fisketrapp som vert brukt til å registrera all oppvandrande fisk. I ...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Roald, Sverre Ola; Blom, Geir; Lorgen, Karl Anton;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  In this study of the lobster population in the area of Møre and Romsdal during the lobster catch-season of 2008 (October – December), 5 552 lobsters were caught during 29 817 pot days. The catches were registered in three areas: Nordmøre, Romsdal and Sunnmøre. Median ca...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Johnsen, Ingrid Askeland; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Vikebø, Frode Bendiksen;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Med sikte på å kartlegge tidsperioden mellom vassutvekslingsepisodar i terskelfjordar, er det i denne rapporten bruka et analytisk modelloppsett basert på dei observerte vassmassane langs kysten. Metoden som vurderinga er basert på er generisk, og utfører ei systematisk...

3 research outcomes, page 1 of 1