Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
11,024 Research products, page 1 of 1,103

 • Other ORP type
 • Norwegian
 • Norwegian Open Research Archives

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 1976
  Open Access Norwegian

  Olav Solberg: "Kong Eirik og Hugaljod — Ein historisk ballade?" Åsfrid Svensen: "Virkelighetsbildet i fantastisk dikting. En sammenlikning mellom folkedikting (ballader og eventyr) og noen fantastiske fortellinger fra 1950- og 60-åra"

 • Other research product . Other ORP type . 2011
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Jernbaneverket;
  Publisher: Jernbaneverket
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hedberg, Gunn;
  Publisher: FiskeribladetFiskaren
  Country: Norway

  Avisartikkel i FiskeribladetFiskaren, mandag 25. oktober 2010: s. 7. Gjengitt med tillatelse av FiskeribladetFiskaren.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Seim, Marie Fongaard;
  Publisher: Museumsforlaget

  I 2021 åpner utstillingen TIDSROM 1600–1914 på Norsk Folkemuseum. Den erstatter den tidligere utstillingen Bysamlingen, som fra 1914 til 1993 var en av museets hovedarenaer for formidling av by- og embetskultur fra reformasjonen og fram til 1900. Da Bysamlingen stengte i 1993, var lokalene i dårlig teknisk stand og utstillingene modne for fornyelse. En stor og viktig del av museets samling ble dermed utilgjengelig for publikum. Etter mange års arbeid og en omfattende rehabilitering av bygget er en ny utstilling på plass. Utgangspunktet er mye av det samme: bygningen, flere av interiørene og mange av museets gjenstander fra borgerskaps- og embetsmiljøer i Norge. En fornying av en utstilling reiser spørsmål om hva som karakteriserer og skiller den fra den opprinnelige. Hvilke hovedperspektiver er valgt i TIDSROM, og hva oppnås med disse – sammenlignet med den gamle utstillingsformen? Denne artikkelen skal undersøke hvordan det fungerer når nyere kulturhistoriske perspektiver som knytter sammen mennesker og materiell kultur, skal danne utgangspunkt for å formidle og forstå gjenstander i en utstilling. Ved å se TIDSROM i lys av den gamle Bysamlingen vil jeg synliggjøre premissene for den nye utstillingen, hva slags idegrunnlag som brukes for å fremme dens budskap, og gi en formulering av hva som er særskilt for TIDSROMs måte å stille ut på.

 • Other research product . Other ORP type . 1992
  Open Access Norwegian
  Publisher: Fiskeridirektoratet
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Fiskeridirektøren;
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 1977
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Jensen, Walter;
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 1996
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Norges statsbaner;
  Publisher: NSB
  Country: Norway
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Fiskeridirektøren;
  Publisher: Fiskeridirektoratet
 • Open Access Norwegian

  I dag varslet ministeren at han vil dele opp norsk jernbane i ulike trafikkpakker som lyses ut til selskaper som vil drive med persontransport. På hvilken måte vil ministeren ivareta og sikre de ansattes lønns- og pensjonsrettigheter ved en evt. anbudsutsetting/privatisering?

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
11,024 Research products, page 1 of 1,103
 • Other research product . Other ORP type . 1976
  Open Access Norwegian

  Olav Solberg: "Kong Eirik og Hugaljod — Ein historisk ballade?" Åsfrid Svensen: "Virkelighetsbildet i fantastisk dikting. En sammenlikning mellom folkedikting (ballader og eventyr) og noen fantastiske fortellinger fra 1950- og 60-åra"

 • Other research product . Other ORP type . 2011
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Jernbaneverket;
  Publisher: Jernbaneverket
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hedberg, Gunn;
  Publisher: FiskeribladetFiskaren
  Country: Norway

  Avisartikkel i FiskeribladetFiskaren, mandag 25. oktober 2010: s. 7. Gjengitt med tillatelse av FiskeribladetFiskaren.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Seim, Marie Fongaard;
  Publisher: Museumsforlaget

  I 2021 åpner utstillingen TIDSROM 1600–1914 på Norsk Folkemuseum. Den erstatter den tidligere utstillingen Bysamlingen, som fra 1914 til 1993 var en av museets hovedarenaer for formidling av by- og embetskultur fra reformasjonen og fram til 1900. Da Bysamlingen stengte i 1993, var lokalene i dårlig teknisk stand og utstillingene modne for fornyelse. En stor og viktig del av museets samling ble dermed utilgjengelig for publikum. Etter mange års arbeid og en omfattende rehabilitering av bygget er en ny utstilling på plass. Utgangspunktet er mye av det samme: bygningen, flere av interiørene og mange av museets gjenstander fra borgerskaps- og embetsmiljøer i Norge. En fornying av en utstilling reiser spørsmål om hva som karakteriserer og skiller den fra den opprinnelige. Hvilke hovedperspektiver er valgt i TIDSROM, og hva oppnås med disse – sammenlignet med den gamle utstillingsformen? Denne artikkelen skal undersøke hvordan det fungerer når nyere kulturhistoriske perspektiver som knytter sammen mennesker og materiell kultur, skal danne utgangspunkt for å formidle og forstå gjenstander i en utstilling. Ved å se TIDSROM i lys av den gamle Bysamlingen vil jeg synliggjøre premissene for den nye utstillingen, hva slags idegrunnlag som brukes for å fremme dens budskap, og gi en formulering av hva som er særskilt for TIDSROMs måte å stille ut på.

 • Other research product . Other ORP type . 1992
  Open Access Norwegian
  Publisher: Fiskeridirektoratet
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Fiskeridirektøren;
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 1977
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Jensen, Walter;
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 1996
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Norges statsbaner;
  Publisher: NSB
  Country: Norway
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Fiskeridirektøren;
  Publisher: Fiskeridirektoratet
 • Open Access Norwegian

  I dag varslet ministeren at han vil dele opp norsk jernbane i ulike trafikkpakker som lyses ut til selskaper som vil drive med persontransport. På hvilken måte vil ministeren ivareta og sikre de ansattes lønns- og pensjonsrettigheter ved en evt. anbudsutsetting/privatisering?

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.