Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1 Research products, page 1 of 1

 • Conference object
 • European Commission
 • EC|H2020
 • EU
 • Macedonian
 • ZENODO

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Macedonian
  Authors: 
  Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | BIRTH (640557)

  Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати...