Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
117 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Article . Conference object . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mehmet Doğan; Vesile Şenol; Fevziye Çetinkaya; Melis Naçar; Emre Bülbül;
  Persistent Identifiers
  Country: Turkey

  Amaç: Sağlık hizmetlerinde en önemli kalite kriteri hasta memnuniyetidir. Hasta memnuniyetinin belirlenmesi hizmet kalitesinin artırılması ve hastaların beklentisi doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunulması açısından önemlidir. Bu çalışma halkın 112 acil sağlık hizme...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Nalçacıgil, Emre;
  Publisher: Kapadokya Üniversitesi Yayınları
  Country: Turkey

  Aralık 2019’dan itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 korona virüs salgını çalışma yaşamından ekonomiye, sosyal yaşamdan beşeri ilişkilere kadar hayatın her alanında hem zorunlu hem de sorunlu değişimlere yol açmıştır. Bu değişimlerden biri de eğitim alanında...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Cansu, Emrullah; Tanrısever, Canan;
  Publisher: Journal of Tourism And Research
  Country: Turkey

  Turist rehberleri, ülkelerine gelen turistlerle ilk karşılaşan ve onların beklentilerini gerçekleştirip, kaliteli tatil deneyimleri ile memnun olmasını sağlayan kişilerdir. Ayrıca ülkelerinin yerel kültürlerine ve doğal çevrenin sürdürebilirliğine zarar vermeden turistl...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tezcan, Tuğba;
  Publisher: Polis Akademisi
  Country: Turkey

  Radyoloji modern tıbbın en önemli branşlarından biridir. Post-mortem görüntüleme, radyoloji ve adli tıp arasında bir köprü kurulmasına neden olmuştur. Adli radyoloji, adli bilimler içerisinde yeni bir alandır. Çocuk istismarı, ateşli silah yaralanmaları, biyolojik yaş t...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ulusoy, Can;
  Country: Turkey

  TARAMATRDİZİN Kent, aynı zamanda bu yapıları kapsayan bir kümedir. Fakat her küme gibi kapsadıklarının toplamı olmaktan başka tekil bir varoluşa da sahiptir. Özellikle tarihi kentler, kişilerin mekânlar ile kurdukları ilişki üzerinden kendi kimliklerinin köklerini bulab...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Nazife AKMAN; Pınar SAĞIROĞLU; Altay ATALAY;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  Country: Turkey

  GİRİŞ ve AMAÇ: Süt çocukluğu dönemindeki kan dolaşımı enfeksiyon (KDE) etken dağılımının ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ampirik antibiyotik tedavisinde yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada süt çocukluğu döneminde karşılaşılan bakteriyel KDE etkenlerinin ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Efe Can Gürcan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DergiPark
  Country: Turkey

  Çin’in dış siyasetinde 2000’li yıllarda artan çok taraflılık ve bölgecilik vurgusu dünya siyasetinin çok kutuplulaşmasına nasıl etki etmektedir? Çin inisiyatifindeki çok kutuplulaşma sürecinin başlıca lokomotifi Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) nasıl bir normatif ve kurums...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Turgaylı Zengin, Gamze; Göktürk, Atilla;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Social Sciences Studies Journal
  Country: Turkey

  Kapitalizm ve devlet üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla kapitalist birikim rejimine, kapitalizmin girdiği yapısal krizlere, bu krizler sonrası kendini yeniden yapılandırma süreçlerine ve bu süreçlerle birlikte devlet yapılarında ortaya çıkan değişimler...

  Add to ORCIDorcid
 • Türkiye'de 11 Mart 2020’de ilk Covid-19 vakası görüldükten sonra, okullar kapatılarak uzaktan eğitim kararı alındı. Covid-19 pandemi sürecinde lisede okuyan gençler bir yandan pandeminin yarattığı değişimlere uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da Yükseköğretim Kuru...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demir Özer, Ezgi; Esen, Mustafa Kadir;
  Country: Turkey

  TARAMATRDİZİN Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan gastronomi turizminin gelişmesi için bölge halkının yerel yemeklerini koruması oldukça önemlidir. Doğa ve tarihin en güzel biçimde bütünleştiği yer olan Kapadokya bölgesi gastronomi açısından özel lezzetlere sahiptir. Bu...

117 research outcomes, page 1 of 12