Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
13,662 Research products, page 1 of 1,367

 • Article
 • LT
 • Lithuanian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Petronienė, O. D.; Viškelis, P.;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  1998–2003 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute tirta penkių veislių tipų: Egipto plokštieji, Crosby, Bordo, Detroit, Cylindra bei įvairių veislių grupių (ankstyvųjų ir vidutinio ankstyvumo, viena-dvisėklių ir daugiasėklių) raudonųjų burokėlių biocheminė sudėtis. Nustatytas ir vertintas tirpių sausųjų medžiagų, cukrų (invertuoto cukraus ir sacharozės), askorbo rūgšties, betaninų ir nitratų kiekis. Šešerių metų tyrimo duomenys rodo, kad daugiausia (14,7 %) tirpių sausųjų medžiagų susikaupia Bordo tipo burokėliuose. Kitų veislių tipų burokėliuose tirpios sausosios medžiagos sudaro 13,50–12,70 % ir iš esmės nesiskiria. Daugiausiai cukrų (9,71 %) susikaupia Bordo tipo burokėliuose, tačiau iš esmės šis rodiklis skiriasi tik nuo Cylindra ir Detroit (hibridai) tipo veislių. Askorbo rūgšties rasta 18,15–15,82 mg 100 g-1. Šio rodiklio esminių skirtumų tarp veislių tipų nėra. Betanino kiekio esminis skirtumas nustatytas tik tarp Bordo (80,98 mg 100 g-1) ir Egipto plokštieji (59,65 mg 100 g-1) tipo veislių burokėlių. Skirtingų metų augimo sąlygos turi įtakos biocheminių medžiagų kaupimuisi šakniavaisiuose. Stabilesnis tirpių sausųjų medžiagų ir cukrų kiekis yra Detroit tipo hibridiniuose burokėliuose. Ilgesnės vegetacijos, t. y. vidutinio ankstyvumo, burokėliuose pastebėta tendencija kauptis daugiau biocheminių medžiagų ir mažiau nitratų. Tirtų veislių daugiasėkliuose burokėliuose susikaupia daugiau tirpių sausųjų medžiagų, cukrų ir betaninų negu viena-dvisėkliuose. During 1998–2003 the biochemical content of 5 sortotypes (Egypt flat, Crosby, Bordo, Detroit – varieties, Detroit – hybrids and Cylindra) and various groups (early, medium early, moonseeds and polyseeds) of seed beet was tested in Lithuanian Institute of Horticulture. The content of soluble dry substances, total sugar, betanin and nitrates were investigated. According to the data of a six-year investigations, red beet cultivar Bordo accumulated the largest amount (14.7 %) of soluble solids substances. The other red beet cultivars accumulated 13.50–12.70 % of soluble dry matters and hardly made no basic difference among each other. Red beet cultivar Bordo accumulated the largest amounts of sugars (9.71 %). This quantity significantly differs from Cylindra and Detroit type hybrids and cultivars. Amounts of ascorbic acid varied within the limits of 18.15–15.82 mg 100 g-1, but no significant differences among the cultivars were determined. Significantly different amount of betanin was observed only among the Bordo (80.98 mg 100 g-1) and Egypet flat (59.65 mg 100 g-1) type cultivars. Growing conditions influence the accumulation of biochemical organic materials in red beet. More stabile amount of soluble dry matters and sugars was observed in Detroit type hybrids. The tendency of red beets to accumulate more biochemical materials and less nitrates during longer vegetation period was determined. The cultivars of multi-seeded red beets accumulated more soluble dry materials... [to full text] В 1998–2003 гг. в Литовском институте садоводства и овощеводства изучался биохимический состав столовой свеклы 5 сортотипов (Египeтская плоская, Кросби, Бoрдo, Детройт – сорта, Детройт – гибриды и Цилиндра) и разных групп сортов (ранних и среднеранних, односемянных и многосемянных). Изучено и оценено количество растворимых сухих веществ, сахаров (инвертированного сахара и сахарозы), аскорбиновой кислоты, бетанинов и нитратов. По итогам шестилетних исследований наибольшее количество растворимых сухих веществ (14,7 %) содержит столовая свекла сортотипа Бордо. Количест-во растворимых сухих веществ в свекле других сортотипов изменялось несущественно и составило 12,70–13,50 %. Наибольшее количество сахаров (9,71 %) найдено также в свекле сортотипа Бордо, но существенно этот показатель отличался только от сортотипов Цилиндра и Детройт. По содержанию аскорбиновой кислоты (18,15–15,82 мг 100 г-1) существенных различий между сортами не установлено. По содержанию бетанина существенная разница установлена только между сортотипами Бордо (80,98 мг 100 г-1) и Египетская плоская (59,65 мг 100 г-1). Содержание биохимических веществ в корнеплодах зависит от условий роста. Более стабильными в этом отношении во все годы исследований были гибриды типа Детройт. Свекла с более продолжительным периодом вегетации имела тенденцию накапливать больше биохимических ��еществ и меньше нитратов. Протяженность вегетационного периода существенного влияния на биохимический состав столовой свеклы не... [полный текст, см. далее]

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Rimkevičienė, Audronė;
  Country: Lithuania

  In the paper, we prove a limit theorem of discrete type on the weak convergence of probability measures on the complex plane for the periodic Hurwitz zeta-function.

 • Publication . Article . 2015
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Žukauskas, Pranas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto leidžiamų žurnalų “Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai” ir toliau populiarėja, vis daugiau straipsnių rankraščių sulaukiame iš įvairių šalių akademinės bendruomenės narių – konkrečiai šio žurnalo autoriai yra iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Our journal “Applied Economics: Systematic Research” that is the second journal from the journal’s family issued by the Faculty of Economics and Management at Vytautas Magnus University in Lithuania becomes more famous, applications for publishing are coming from academicians of different countries – specifically in the present issue authors are from United States of America, Sweden, Latvia and Lithuania.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Vedegytė, Agnė;
  Country: Lithuania
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Radvilė Rimgailė-Voicik; Jonas Remigijus Naujalis;
  Country: Lithuania

  Abstract Gametophytes of the genus Diphasiastrum sp. were recorded for the first time in Lithuania. The occurrence rates, morphological features were described, illustrated and discussed. Voucher specimens are deposited at Vilnius University Herbarium (WI).

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Vveinhardt, Jolita; Gulbovaitė, Evelina;
  Country: Lithuania

  Straipsnyje pristatomas naujas asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos diagnostinis instrumentas, jo sandaros logika ir ekspertinio vertinimo rezultatai. Ekspertinis vertinimas atliktas naudojant standartizuotos apklausos metodą. Remiantis ekspertų vertinimais, nustatyta, kad instrumentas tinkamas asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos diagnozavimui. The paper introduces a new personal and organizational values congruence diagnostic instrument, its structure and logic and the results of an expert evaluation. The expert evaluation was carried out using a standardized survey method. According to experts, it was found that the instrument is suitable for the personal and organizational values congruence diagnosis.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Dagilis, Gintas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kęstutis Laurikėnas;
  Country: Lithuania

  Kestutis Laurikėnas Vilniaus universiteto Neuroangiochirurgijos centras, Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyrius, Siltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius El pastas: kestutis.laurikenas@vgpul.lt Įvadas / tikslas Siuo metu pasaulinėje medicinos literatūroje raginama atlikti naujus ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacijų veiksmingumo tyrimus, siekiant nurodyti aiskesnes sių operacijų indikacijas. Darbo tikslas buvo issiaiskinti, kokiai daliai ligonių, sergancių iseminiais galvos smegenų sutrikimais, instrumentinių tyrimų būdu randama užakusi vidinė miego arterija arba susiaurėjusi a. cerebri media, ir kokiam sių ligonių skaiciui įmanoma atlikti ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operaciją. Ligoniai ir metodai 2000 metais VGPUL gydyta 418 ligonių, kuriems buvo iseminis kraujotakos sutrikimas miego arterijos baseine. Po detalaus klinikinio ir instrumentinio istyrimo operuoti 95 ligoniai (23 % visų neembolinio tipo iseminių kraujotakos sutrikimų miego arterijos baseine). Rezultatai Hipoperfuzinio tipo iseminis insultas miego arterijos baseine istiko 25 % ligonių is visų 1677 smegenų kraujotakos nepakankamumu sergancių ligonių, gydytų stacionare. Is 418 ligonių 385 (92 %) diagnozuotas iseminis insultas ir tik 33 ligoniams (8 %) – praeinantys kraujotakos sutrikimai miego arterijos baseine. Is 418 ligonių chirurginis gydymas taikytas 95 (23 %) ligoniams. Taciau patomorfologiniai miego arterijos ir jos sakų pokyciai rasti net 183 (44 %) ligoniams is 418, sergancių kraujotakos sutrikimais miego arterijos baseine. Ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacija atlikta 12 ligonių (12,6 % visų miego arterijos rekonstrukcinių operacijų), is jų 7 ligoniams miego arterija buvo užakusi kakle, 5 ligoniams diagnozuotas a. cerebri media užakimas arba kritinė stenozė, be to, 9 ligoniai sirgo iseminiu insultu ir 3 ligoniams buvo praeinantys kraujotakos sutrikimai (TIA). Isvados Dauguma ligonių, kuriems yra praeinantys iseminiai kraujotakos sutrikimai miego arterijos baseine, yra gydomi ambulatoriskai, reikiamai neistiriami arba is viso liga nediagnozuojama. Todėl galima teigti, jog Lietuvoje miego arterijos patologija yra užleista. Prasminiai žodžiai: ekstrakranijinė-intrakranijinė jungtis, iseminis insultas, miego arterijos užakimas, chirurginis gydymas. Extracranial-intracranial bypass operations in cases of ishemic events of the brain Kestutis Laurikėnas Background Surgical correction of insuffitient collateral circulation in cases of internal carotid artery occlusion first was postulated in 1951 by C. M. Fisher. The operative technique of M. G. Yasargil, using the superficial temporal artery as a bypass, is now the most successful surgical operation for cerebral revascularisation. The establishment of extra-intracranial arterial bypass surgery is based on the fact that nature itself in cases of stenosis or occlusion of internal carotid artery creates such a bypass, usually using the ophthalmic artery. But sometimes the patients could benefit from extra-intracranial bypass operation. Our retrospective study discovered a good number of neurologically successful extra-intracranial operations which have been performed in a large number of stroke patients. Results In the Vilnius Emergency Hospital we treated 418 patients with hemispheric stroke (with carotid or middle cerebral artery stenosis or occlusions). Neurologically deteriorated patients with large ischemic changes on CT were treated conservatively. After CT, TCD, Duplex and angiographic investigations we performed 83 carotid endarterectomies (20% of all patients) and only 12 extracranial-intracranial bypasses (3% of all patients) with good postoperative outcomes. Conclusions Good postoperative results were obtained only after a meticulous clinical preoperative selection of stroke patients. Extra-intracranial bypass was suitable in only about 3 per cent of nonembolic hemispheric stroke patients. Keywords: extracranial-intracranial bypass, carotid artery occlusion, stroke, surgical treatment

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Bujnicki, Tadeusz;
  Country: Lithuania

  The primary purpose of this portrait of Czesław Miłosz is to show the writer’s relationship to the literary environment of Wilno (Vilnius) during the interwar years. Statements dating from this period, as well as later ones, show a lack of enthusiasm and a tendency to perceive Wilno critically. Wilno is seen as a traditionalistic, provincial city that provoked active opposition in the writer. He searched for values and forms of expression different from those that were obligatory in Wilno. On the other hand, the cultural tradition and atmosphere of the city influenced the young writer, even when his reactions were critical. Lonely Wilno was later transformed into a personal and lasting myth. The more than ten years that Czesław Miłosz stayed in Wilno, from 1921 to 1937, correspond to the period of his poetic growth and initiation. At this time, regionalist writers and advocates of the romantic tradition, such as Czeslaw Jankowski, Helena Romer-Ochenkowska, Wanda Dobaczewska, Eugenia Kobylińska, Jerzy Wyszomirski and others, dominate the literary scene in Wilno. The newspapers, Słowo and Kurier Wileński, also have considerable influence on the cultural image of the city. The “przybysze“ (“immigrants“), such as fellow writer and manager of Wilno’s radio station, Witold Hulewicz, and prose writer and poet, Tadeusz Łopalewski, also exercise some influence on the cultural environment of the city. Despite this, Wilno remains under the strong cultural influence of the romantic tradition and Little Poland. Miłosz, just as other young men of the same age, opposes them, first as a participant in the organization PET, later as a student of the University of Stefan Batory and member of the Academic Club of Tramps in its Original Arts division and, finally, as part of the group gathered around the magazine, Zagary, that included Teodor Bujnocki, Jerzy Zagórski, Aleksander Rymkiewicz and Józef Maśliński. Both as a journalist (in an article on regionalism) and as a poet, with his colleagues represents the trend of the Wilno vanguard and expresses leftist opinions close to those of the group called Henryka Dembińskiego. His reluctance to accept the traditionalism of Wilno’s literature and his liking of ethnic minorities and their creative work found expression in his activities with Wilno radio, which Miłosz was forced to leave in 1937. However, as the years passed, Miłosz perceived his Wilno period from a different perspective, more spatial than literary or cultural. He wrote in Europe in the Family that the most important part of his life elapsed in Wilno; consciousness returns, “leading one’s own cities from nonentity.“ The poet’s account of the city of his youth grows more complicated over the years. Thus, turning to Tomas Venclova, Miłosz absolutely affirms, “Wilno will not consent to eliminate Polish culture from its history.“ But is this the Wilno of Mickiewicz and the Filomates, of freemasons and rogues? Is this the Wilno of “Żagary“ rather than the conservative, post romantic literatures and cultures of the regionalists?“

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Garnevičiūtė, Rimutė; Brilius, Vytautas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Straipsnyje aptariamos pamaldos už mirusiuosius katalikų bažnyčiose Kaune XX–XXI a. sandūroje, pamaldų istorinė raida, nagrinėjamos mirusiųjų kūno ir kremuotų palaikų laidojimo apeigos. Laidojimo apeigos 2004 m. atnaujintos ir tvarkomos pagal reformuotą Romos apeigyną Ordo Exsequiarum. Yra padaryti tam tikri pakeitimai: daugiau dėmesio skiriama mirusiojo šeimai, maldose nesakoma „meldžiamės už N. vėlę (sielą)“, bet – „už mirusįjį N.“ ir t. t. Straipsnyje analizuojama problema – vengiant dualistinės žmogaus sampratos, silpsta pomirtinio gyvenimo samprata bei rūpestis sielos likimu anapus mirties. The article discusses funeral rites carried out in Catholic Churches of K aunas at the turn of the 20th and 21st centuries and their historical development, analyses burial rites of the body as well as of cremated remains. Funeral rites have been revised in 2004 and are regulated according to the reformed Roman Ritual Ordo Exsequiarum. Some changes have been made: more attention is directed towards the family members of the deceased, the texts of prayers no longer contain an expression “let us pray for the soul of the deceased N.”, but rather “for the late N.” etc. The problem analyzed in the article: when the concept of a soul is no longer used, a perception of life after death and preoccupation with the destiny of the soul after death declines.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
13,662 Research products, page 1 of 1,367
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Petronienė, O. D.; Viškelis, P.;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  1998–2003 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute tirta penkių veislių tipų: Egipto plokštieji, Crosby, Bordo, Detroit, Cylindra bei įvairių veislių grupių (ankstyvųjų ir vidutinio ankstyvumo, viena-dvisėklių ir daugiasėklių) raudonųjų burokėlių biocheminė sudėtis. Nustatytas ir vertintas tirpių sausųjų medžiagų, cukrų (invertuoto cukraus ir sacharozės), askorbo rūgšties, betaninų ir nitratų kiekis. Šešerių metų tyrimo duomenys rodo, kad daugiausia (14,7 %) tirpių sausųjų medžiagų susikaupia Bordo tipo burokėliuose. Kitų veislių tipų burokėliuose tirpios sausosios medžiagos sudaro 13,50–12,70 % ir iš esmės nesiskiria. Daugiausiai cukrų (9,71 %) susikaupia Bordo tipo burokėliuose, tačiau iš esmės šis rodiklis skiriasi tik nuo Cylindra ir Detroit (hibridai) tipo veislių. Askorbo rūgšties rasta 18,15–15,82 mg 100 g-1. Šio rodiklio esminių skirtumų tarp veislių tipų nėra. Betanino kiekio esminis skirtumas nustatytas tik tarp Bordo (80,98 mg 100 g-1) ir Egipto plokštieji (59,65 mg 100 g-1) tipo veislių burokėlių. Skirtingų metų augimo sąlygos turi įtakos biocheminių medžiagų kaupimuisi šakniavaisiuose. Stabilesnis tirpių sausųjų medžiagų ir cukrų kiekis yra Detroit tipo hibridiniuose burokėliuose. Ilgesnės vegetacijos, t. y. vidutinio ankstyvumo, burokėliuose pastebėta tendencija kauptis daugiau biocheminių medžiagų ir mažiau nitratų. Tirtų veislių daugiasėkliuose burokėliuose susikaupia daugiau tirpių sausųjų medžiagų, cukrų ir betaninų negu viena-dvisėkliuose. During 1998–2003 the biochemical content of 5 sortotypes (Egypt flat, Crosby, Bordo, Detroit – varieties, Detroit – hybrids and Cylindra) and various groups (early, medium early, moonseeds and polyseeds) of seed beet was tested in Lithuanian Institute of Horticulture. The content of soluble dry substances, total sugar, betanin and nitrates were investigated. According to the data of a six-year investigations, red beet cultivar Bordo accumulated the largest amount (14.7 %) of soluble solids substances. The other red beet cultivars accumulated 13.50–12.70 % of soluble dry matters and hardly made no basic difference among each other. Red beet cultivar Bordo accumulated the largest amounts of sugars (9.71 %). This quantity significantly differs from Cylindra and Detroit type hybrids and cultivars. Amounts of ascorbic acid varied within the limits of 18.15–15.82 mg 100 g-1, but no significant differences among the cultivars were determined. Significantly different amount of betanin was observed only among the Bordo (80.98 mg 100 g-1) and Egypet flat (59.65 mg 100 g-1) type cultivars. Growing conditions influence the accumulation of biochemical organic materials in red beet. More stabile amount of soluble dry matters and sugars was observed in Detroit type hybrids. The tendency of red beets to accumulate more biochemical materials and less nitrates during longer vegetation period was determined. The cultivars of multi-seeded red beets accumulated more soluble dry materials... [to full text] В 1998–2003 гг. в Литовском институте садоводства и овощеводства изучался биохимический состав столовой свеклы 5 сортотипов (Египeтская плоская, Кросби, Бoрдo, Детройт – сорта, Детройт – гибриды и Цилиндра) и разных групп сортов (ранних и среднеранних, односемянных и многосемянных). Изучено и оценено количество растворимых сухих веществ, сахаров (инвертированного сахара и сахарозы), аскорбиновой кислоты, бетанинов и нитратов. По итогам шестилетних исследований наибольшее количество растворимых сухих веществ (14,7 %) содержит столовая свекла сортотипа Бордо. Количест-во растворимых сухих веществ в свекле других сортотипов изменялось несущественно и составило 12,70–13,50 %. Наибольшее количество сахаров (9,71 %) найдено также в свекле сортотипа Бордо, но существенно этот показатель отличался только от сортотипов Цилиндра и Детройт. По содержанию аскорбиновой кислоты (18,15–15,82 мг 100 г-1) существенных различий между сортами не установлено. По содержанию бетанина существенная разница установлена только между сортотипами Бордо (80,98 мг 100 г-1) и Египетская плоская (59,65 мг 100 г-1). Содержание биохимических веществ в корнеплодах зависит от условий роста. Более стабильными в этом отношении во все годы исследований были гибриды типа Детройт. Свекла с более продолжительным периодом вегетации имела тенденцию накапливать больше биохимических ��еществ и меньше нитратов. Протяженность вегетационного периода существенного влияния на биохимический состав столовой свеклы не... [полный текст, см. далее]

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Rimkevičienė, Audronė;
  Country: Lithuania

  In the paper, we prove a limit theorem of discrete type on the weak convergence of probability measures on the complex plane for the periodic Hurwitz zeta-function.

 • Publication . Article . 2015
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Žukauskas, Pranas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto leidžiamų žurnalų “Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai” ir toliau populiarėja, vis daugiau straipsnių rankraščių sulaukiame iš įvairių šalių akademinės bendruomenės narių – konkrečiai šio žurnalo autoriai yra iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Our journal “Applied Economics: Systematic Research” that is the second journal from the journal’s family issued by the Faculty of Economics and Management at Vytautas Magnus University in Lithuania becomes more famous, applications for publishing are coming from academicians of different countries – specifically in the present issue authors are from United States of America, Sweden, Latvia and Lithuania.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Vedegytė, Agnė;
  Country: Lithuania
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Radvilė Rimgailė-Voicik; Jonas Remigijus Naujalis;
  Country: Lithuania

  Abstract Gametophytes of the genus Diphasiastrum sp. were recorded for the first time in Lithuania. The occurrence rates, morphological features were described, illustrated and discussed. Voucher specimens are deposited at Vilnius University Herbarium (WI).

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Vveinhardt, Jolita; Gulbovaitė, Evelina;
  Country: Lithuania

  Straipsnyje pristatomas naujas asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos diagnostinis instrumentas, jo sandaros logika ir ekspertinio vertinimo rezultatai. Ekspertinis vertinimas atliktas naudojant standartizuotos apklausos metodą. Remiantis ekspertų vertinimais, nustatyta, kad instrumentas tinkamas asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos diagnozavimui. The paper introduces a new personal and organizational values congruence diagnostic instrument, its structure and logic and the results of an expert evaluation. The expert evaluation was carried out using a standardized survey method. According to experts, it was found that the instrument is suitable for the personal and organizational values congruence diagnosis.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Dagilis, Gintas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kęstutis Laurikėnas;
  Country: Lithuania

  Kestutis Laurikėnas Vilniaus universiteto Neuroangiochirurgijos centras, Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyrius, Siltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius El pastas: kestutis.laurikenas@vgpul.lt Įvadas / tikslas Siuo metu pasaulinėje medicinos literatūroje raginama atlikti naujus ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacijų veiksmingumo tyrimus, siekiant nurodyti aiskesnes sių operacijų indikacijas. Darbo tikslas buvo issiaiskinti, kokiai daliai ligonių, sergancių iseminiais galvos smegenų sutrikimais, instrumentinių tyrimų būdu randama užakusi vidinė miego arterija arba susiaurėjusi a. cerebri media, ir kokiam sių ligonių skaiciui įmanoma atlikti ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operaciją. Ligoniai ir metodai 2000 metais VGPUL gydyta 418 ligonių, kuriems buvo iseminis kraujotakos sutrikimas miego arterijos baseine. Po detalaus klinikinio ir instrumentinio istyrimo operuoti 95 ligoniai (23 % visų neembolinio tipo iseminių kraujotakos sutrikimų miego arterijos baseine). Rezultatai Hipoperfuzinio tipo iseminis insultas miego arterijos baseine istiko 25 % ligonių is visų 1677 smegenų kraujotakos nepakankamumu sergancių ligonių, gydytų stacionare. Is 418 ligonių 385 (92 %) diagnozuotas iseminis insultas ir tik 33 ligoniams (8 %) – praeinantys kraujotakos sutrikimai miego arterijos baseine. Is 418 ligonių chirurginis gydymas taikytas 95 (23 %) ligoniams. Taciau patomorfologiniai miego arterijos ir jos sakų pokyciai rasti net 183 (44 %) ligoniams is 418, sergancių kraujotakos sutrikimais miego arterijos baseine. Ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacija atlikta 12 ligonių (12,6 % visų miego arterijos rekonstrukcinių operacijų), is jų 7 ligoniams miego arterija buvo užakusi kakle, 5 ligoniams diagnozuotas a. cerebri media užakimas arba kritinė stenozė, be to, 9 ligoniai sirgo iseminiu insultu ir 3 ligoniams buvo praeinantys kraujotakos sutrikimai (TIA). Isvados Dauguma ligonių, kuriems yra praeinantys iseminiai kraujotakos sutrikimai miego arterijos baseine, yra gydomi ambulatoriskai, reikiamai neistiriami arba is viso liga nediagnozuojama. Todėl galima teigti, jog Lietuvoje miego arterijos patologija yra užleista. Prasminiai žodžiai: ekstrakranijinė-intrakranijinė jungtis, iseminis insultas, miego arterijos užakimas, chirurginis gydymas. Extracranial-intracranial bypass operations in cases of ishemic events of the brain Kestutis Laurikėnas Background Surgical correction of insuffitient collateral circulation in cases of internal carotid artery occlusion first was postulated in 1951 by C. M. Fisher. The operative technique of M. G. Yasargil, using the superficial temporal artery as a bypass, is now the most successful surgical operation for cerebral revascularisation. The establishment of extra-intracranial arterial bypass surgery is based on the fact that nature itself in cases of stenosis or occlusion of internal carotid artery creates such a bypass, usually using the ophthalmic artery. But sometimes the patients could benefit from extra-intracranial bypass operation. Our retrospective study discovered a good number of neurologically successful extra-intracranial operations which have been performed in a large number of stroke patients. Results In the Vilnius Emergency Hospital we treated 418 patients with hemispheric stroke (with carotid or middle cerebral artery stenosis or occlusions). Neurologically deteriorated patients with large ischemic changes on CT were treated conservatively. After CT, TCD, Duplex and angiographic investigations we performed 83 carotid endarterectomies (20% of all patients) and only 12 extracranial-intracranial bypasses (3% of all patients) with good postoperative outcomes. Conclusions Good postoperative results were obtained only after a meticulous clinical preoperative selection of stroke patients. Extra-intracranial bypass was suitable in only about 3 per cent of nonembolic hemispheric stroke patients. Keywords: extracranial-intracranial bypass, carotid artery occlusion, stroke, surgical treatment

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Bujnicki, Tadeusz;
  Country: Lithuania

  The primary purpose of this portrait of Czesław Miłosz is to show the writer’s relationship to the literary environment of Wilno (Vilnius) during the interwar years. Statements dating from this period, as well as later ones, show a lack of enthusiasm and a tendency to perceive Wilno critically. Wilno is seen as a traditionalistic, provincial city that provoked active opposition in the writer. He searched for values and forms of expression different from those that were obligatory in Wilno. On the other hand, the cultural tradition and atmosphere of the city influenced the young writer, even when his reactions were critical. Lonely Wilno was later transformed into a personal and lasting myth. The more than ten years that Czesław Miłosz stayed in Wilno, from 1921 to 1937, correspond to the period of his poetic growth and initiation. At this time, regionalist writers and advocates of the romantic tradition, such as Czeslaw Jankowski, Helena Romer-Ochenkowska, Wanda Dobaczewska, Eugenia Kobylińska, Jerzy Wyszomirski and others, dominate the literary scene in Wilno. The newspapers, Słowo and Kurier Wileński, also have considerable influence on the cultural image of the city. The “przybysze“ (“immigrants“), such as fellow writer and manager of Wilno’s radio station, Witold Hulewicz, and prose writer and poet, Tadeusz Łopalewski, also exercise some influence on the cultural environment of the city. Despite this, Wilno remains under the strong cultural influence of the romantic tradition and Little Poland. Miłosz, just as other young men of the same age, opposes them, first as a participant in the organization PET, later as a student of the University of Stefan Batory and member of the Academic Club of Tramps in its Original Arts division and, finally, as part of the group gathered around the magazine, Zagary, that included Teodor Bujnocki, Jerzy Zagórski, Aleksander Rymkiewicz and Józef Maśliński. Both as a journalist (in an article on regionalism) and as a poet, with his colleagues represents the trend of the Wilno vanguard and expresses leftist opinions close to those of the group called Henryka Dembińskiego. His reluctance to accept the traditionalism of Wilno’s literature and his liking of ethnic minorities and their creative work found expression in his activities with Wilno radio, which Miłosz was forced to leave in 1937. However, as the years passed, Miłosz perceived his Wilno period from a different perspective, more spatial than literary or cultural. He wrote in Europe in the Family that the most important part of his life elapsed in Wilno; consciousness returns, “leading one’s own cities from nonentity.“ The poet’s account of the city of his youth grows more complicated over the years. Thus, turning to Tomas Venclova, Miłosz absolutely affirms, “Wilno will not consent to eliminate Polish culture from its history.“ But is this the Wilno of Mickiewicz and the Filomates, of freemasons and rogues? Is this the Wilno of “Żagary“ rather than the conservative, post romantic literatures and cultures of the regionalists?“

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Garnevičiūtė, Rimutė; Brilius, Vytautas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Straipsnyje aptariamos pamaldos už mirusiuosius katalikų bažnyčiose Kaune XX–XXI a. sandūroje, pamaldų istorinė raida, nagrinėjamos mirusiųjų kūno ir kremuotų palaikų laidojimo apeigos. Laidojimo apeigos 2004 m. atnaujintos ir tvarkomos pagal reformuotą Romos apeigyną Ordo Exsequiarum. Yra padaryti tam tikri pakeitimai: daugiau dėmesio skiriama mirusiojo šeimai, maldose nesakoma „meldžiamės už N. vėlę (sielą)“, bet – „už mirusįjį N.“ ir t. t. Straipsnyje analizuojama problema – vengiant dualistinės žmogaus sampratos, silpsta pomirtinio gyvenimo samprata bei rūpestis sielos likimu anapus mirties. The article discusses funeral rites carried out in Catholic Churches of K aunas at the turn of the 20th and 21st centuries and their historical development, analyses burial rites of the body as well as of cremated remains. Funeral rites have been revised in 2004 and are regulated according to the reformed Roman Ritual Ordo Exsequiarum. Some changes have been made: more attention is directed towards the family members of the deceased, the texts of prayers no longer contain an expression “let us pray for the soul of the deceased N.”, but rather “for the late N.” etc. The problem analyzed in the article: when the concept of a soul is no longer used, a perception of life after death and preoccupation with the destiny of the soul after death declines.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.