Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
315 Research products, page 1 of 32

 • 2013-2022
 • Article
 • Latvian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Article . 2017
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Rozenberga, Gita;
  Publisher: LU Bibliotēka
  Country: Latvia

  Informācija par Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta dalību Helsus Zināšanu festivālā (Jelgavā, 2017.gada maijā) ar informācijas stendu par sabiedriskās zinātnes (citizen science) kustību. Sabiedriskā zinātne ir viens no atvērtās zinātnes konceptiem, un tā ir prakse, kuras pamatā pētniecība notiek ar sabiedrības līdzdalību.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Inese Šroma; Inese Ziemele; Edīte lēvalde;
  Publisher: RTU Izdevniecība
  Country: Latvia

  Noskaidrotas spraislājdrānu (en: spacer fabrics) izgatavošanas metodes, raksturīgākās īpašības, lietojums. Noskaidroti spraislājdrānu un no tām formēto bļodiņu pazīstamākie ražotāji. Noteikti detaļu formēšanas veidi. Veikta putu poliuretāna bļodiņu formēšanas procesa analīze, lai noskaidrotu, kāda temperatūra un laiks nepieciešami no spraislājdrānām formētu bļodiņu izgatavošanai. Noteikta divu spraislājdrānu elastība, kura ietekmē krūšturu bļodiņu projektēšanas izejas lielumus un formēšanas procesa tehnoloģiskos režīmus – formētās bļodiņas aizpildījuma lielumu, atbilstoša lekāla veidu un izmēru un puansona iegremdēšanas dziļumu.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Katrīna Teivāne-Korpa; Dmitrijs Zinovjevs;
  Publisher: Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

  Rakstot par plakātu vēsturi Latvijā, mākslas zinātniece Ramona Umblija iezīmē sādu ainu: “Senākās atrastās plakātlapas [..] Latvijā datējamas ar 1863. gadu. Tiesi togad beidzās sesus gadus ilgusie Rīgas vaļņu nojauksanas darbi, to vietā veidojās modernai lielpilsētai raksturīga bulvāru un kanāla apstādījumu zona, kas ietvēra viduslaicīgo saurieliņu Vecrīgu. Skopās tālaika dokumentālās liecības – nejausi fotoattēli, skatu kartes, avīzes – liecina, ka Latvijas pilsētās 19. gs. beigās un gadsimt...

 • Publication . Conference object . Article . 2022
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Začinska Lolita;
  Publisher: Zenodo

  Šis raksts ir profesionālās prakses ar nosaukumu «Zīmola «Florida» logotipa, interneta vietnes projekta vizualizācija un stilistisko vadlīniju grāmata» fragments, kurš ietver interneta vietnes funkcionālo analīzi. Funkcionālā analīzē tiek izskatīti izmantojamie izteiksmes līdzekļi, tiek analizēta interneta vietnes struktūra, izskatītas vietnes funkcijas, tiek aprakstīti interneta vietnes bloki, kā arī izskatītas funkcionālās prasības interneta lapai. Fragmenta beigās tiek arī veikta detalizēta funkcionālā produktu analīze, kur tiek sīki analizēti mērķauditorijas segmenti un produktu cenas. Fukcionālā analīze palīdz izveidot interneta vietnes koncepciju- izteiksmes līdzekļos, struktūrā, ļauj saprast, kādas funkcijas būs vajadzīgas, kā izvietot interneta vietnes blokus. {"references": ["Pulin, R. (2019). Design school: layout. 52-53 lpp.", "Brockmann, J. M. (1968). Grid Systems in Graphic Design. 31 lpp, 39 lpp"]}

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Gavare, Daina;
  Publisher: LU Bibliotēka
  Country: Latvia

  Raksts iekļauts LU Bibliotēkas veidotajā virtuālajā izstādē "Pēc diviem mirkļiem 100 gadi : rektoru galerija"

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kivle, Ineta;
  Publisher: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēka
  Country: Latvia
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kašurina, I;
  Publisher: RTU
  Country: Latvia

  Rakstā aprakstīta austa tekstila mitruma sensora izgatavošanas gaita, kā arī testēti sensora elektrodu vertikālo un horizontālo celiņu savienošanas veidi. Kontaktu ciešums tika novērtēts ar elektrovadītspēju (sīmensos) starp vertikāliem un horizontāliem elektroda kontaktiem. Lai salīdzinātu sensora mezgla un lodēto celiņu savienojumu izturību, veikts mazgāšanas tests. Pēc paraugu ekspluatācijas testa tika secināts, ka austa elektrotekstila struktūra uzlabo gan lodēta, gan mezgla elektrovadošo pavedienu kontaktu izturību, kas uzlabo arī elektrotekstila taustes sajūtu.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Klūga, Vēsma;
  Publisher: Latvijas Universitātes Bibliotēka
  Country: Latvia

  Rakstā tiek sniegta informācija par Latvijas Universitātes Bibliotēkā glabājamo īpašu kultūras mantojumu – grāmatam, kurās savus veltījumus un autogrāfus ierakstījušas ievērojamas un latviešu tautai nozīmīgas personības – tie ir Latvijas valstsvīri, latviešu rakstnieki, dzejnieki, kultūras darbinieki un LU mācībspēki. Šie ieraksti atklāj katras grāmatas unikālo stāstu, jo bieži vien tās vairākkārt ir mainījušas saimniekus un pieredzējušas dažādas politiskās iekārtas.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Podbrezskis, Leons;
  Publisher: LU Muzejs
  Country: Latvia

  The author of the article is a 1st year student of the Bachelor's study program at the Faculty of Law of the University of Latvia (UL) and a scholarship holder of the University of Latvia Foundation, whose interests include historical research and public activity within the framework of patriotism. The author has carried out research on the press coverage of the founding of the UL in September 1919, when a decisive event in the history of the Latvian state - the Latvian War of Independence (1918-1920) - took place. The article provides an opportunity to learn new, innovative facts and research directions for future work by other scholarship holders of the UL Foundation or specialists in the history of the Museum of the University of Latvia. Raksta autors ir LU Juridiskās fakultātes Bakalaura studiju programmas 1. kursa students un LU Fonda stipendiāts, kura interesēs ir vēstures pētniecība un sabiedriskā darbība patriotisma ietvaros. Autors veicis pētījumu par LU dibināšanas atspoguļojumu 1919. gada septembra presē, kad norisinājās izšķirošs notikums Latvijas valsts vēsturē - Latvijas Neatkarības karš (1918-1920). Rakstā iespēja uzzināt jaunus, novatoriskus faktus un pētniecības virzienus, pie kuriem jāstrādā turpmāk citiem LU Fonda stipendiātiem vai LU Muzeja vēstures speciālistiem.

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Balode, Laimute;
  Country: Finland

  Peer reviewed

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
315 Research products, page 1 of 32
 • Publication . Article . 2017
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Rozenberga, Gita;
  Publisher: LU Bibliotēka
  Country: Latvia

  Informācija par Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta dalību Helsus Zināšanu festivālā (Jelgavā, 2017.gada maijā) ar informācijas stendu par sabiedriskās zinātnes (citizen science) kustību. Sabiedriskā zinātne ir viens no atvērtās zinātnes konceptiem, un tā ir prakse, kuras pamatā pētniecība notiek ar sabiedrības līdzdalību.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Inese Šroma; Inese Ziemele; Edīte lēvalde;
  Publisher: RTU Izdevniecība
  Country: Latvia

  Noskaidrotas spraislājdrānu (en: spacer fabrics) izgatavošanas metodes, raksturīgākās īpašības, lietojums. Noskaidroti spraislājdrānu un no tām formēto bļodiņu pazīstamākie ražotāji. Noteikti detaļu formēšanas veidi. Veikta putu poliuretāna bļodiņu formēšanas procesa analīze, lai noskaidrotu, kāda temperatūra un laiks nepieciešami no spraislājdrānām formētu bļodiņu izgatavošanai. Noteikta divu spraislājdrānu elastība, kura ietekmē krūšturu bļodiņu projektēšanas izejas lielumus un formēšanas procesa tehnoloģiskos režīmus – formētās bļodiņas aizpildījuma lielumu, atbilstoša lekāla veidu un izmēru un puansona iegremdēšanas dziļumu.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Katrīna Teivāne-Korpa; Dmitrijs Zinovjevs;
  Publisher: Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

  Rakstot par plakātu vēsturi Latvijā, mākslas zinātniece Ramona Umblija iezīmē sādu ainu: “Senākās atrastās plakātlapas [..] Latvijā datējamas ar 1863. gadu. Tiesi togad beidzās sesus gadus ilgusie Rīgas vaļņu nojauksanas darbi, to vietā veidojās modernai lielpilsētai raksturīga bulvāru un kanāla apstādījumu zona, kas ietvēra viduslaicīgo saurieliņu Vecrīgu. Skopās tālaika dokumentālās liecības – nejausi fotoattēli, skatu kartes, avīzes – liecina, ka Latvijas pilsētās 19. gs. beigās un gadsimt...

 • Publication . Conference object . Article . 2022
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Začinska Lolita;
  Publisher: Zenodo

  Šis raksts ir profesionālās prakses ar nosaukumu «Zīmola «Florida» logotipa, interneta vietnes projekta vizualizācija un stilistisko vadlīniju grāmata» fragments, kurš ietver interneta vietnes funkcionālo analīzi. Funkcionālā analīzē tiek izskatīti izmantojamie izteiksmes līdzekļi, tiek analizēta interneta vietnes struktūra, izskatītas vietnes funkcijas, tiek aprakstīti interneta vietnes bloki, kā arī izskatītas funkcionālās prasības interneta lapai. Fragmenta beigās tiek arī veikta detalizēta funkcionālā produktu analīze, kur tiek sīki analizēti mērķauditorijas segmenti un produktu cenas. Fukcionālā analīze palīdz izveidot interneta vietnes koncepciju- izteiksmes līdzekļos, struktūrā, ļauj saprast, kādas funkcijas būs vajadzīgas, kā izvietot interneta vietnes blokus. {"references": ["Pulin, R. (2019). Design school: layout. 52-53 lpp.", "Brockmann, J. M. (1968). Grid Systems in Graphic Design. 31 lpp, 39 lpp"]}

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Gavare, Daina;
  Publisher: LU Bibliotēka
  Country: Latvia

  Raksts iekļauts LU Bibliotēkas veidotajā virtuālajā izstādē "Pēc diviem mirkļiem 100 gadi : rektoru galerija"

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kivle, Ineta;
  Publisher: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēka
  Country: Latvia
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kašurina, I;
  Publisher: RTU
  Country: Latvia

  Rakstā aprakstīta austa tekstila mitruma sensora izgatavošanas gaita, kā arī testēti sensora elektrodu vertikālo un horizontālo celiņu savienošanas veidi. Kontaktu ciešums tika novērtēts ar elektrovadītspēju (sīmensos) starp vertikāliem un horizontāliem elektroda kontaktiem. Lai salīdzinātu sensora mezgla un lodēto celiņu savienojumu izturību, veikts mazgāšanas tests. Pēc paraugu ekspluatācijas testa tika secināts, ka austa elektrotekstila struktūra uzlabo gan lodēta, gan mezgla elektrovadošo pavedienu kontaktu izturību, kas uzlabo arī elektrotekstila taustes sajūtu.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Klūga, Vēsma;
  Publisher: Latvijas Universitātes Bibliotēka
  Country: Latvia

  Rakstā tiek sniegta informācija par Latvijas Universitātes Bibliotēkā glabājamo īpašu kultūras mantojumu – grāmatam, kurās savus veltījumus un autogrāfus ierakstījušas ievērojamas un latviešu tautai nozīmīgas personības – tie ir Latvijas valstsvīri, latviešu rakstnieki, dzejnieki, kultūras darbinieki un LU mācībspēki. Šie ieraksti atklāj katras grāmatas unikālo stāstu, jo bieži vien tās vairākkārt ir mainījušas saimniekus un pieredzējušas dažādas politiskās iekārtas.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Podbrezskis, Leons;
  Publisher: LU Muzejs
  Country: Latvia

  The author of the article is a 1st year student of the Bachelor's study program at the Faculty of Law of the University of Latvia (UL) and a scholarship holder of the University of Latvia Foundation, whose interests include historical research and public activity within the framework of patriotism. The author has carried out research on the press coverage of the founding of the UL in September 1919, when a decisive event in the history of the Latvian state - the Latvian War of Independence (1918-1920) - took place. The article provides an opportunity to learn new, innovative facts and research directions for future work by other scholarship holders of the UL Foundation or specialists in the history of the Museum of the University of Latvia. Raksta autors ir LU Juridiskās fakultātes Bakalaura studiju programmas 1. kursa students un LU Fonda stipendiāts, kura interesēs ir vēstures pētniecība un sabiedriskā darbība patriotisma ietvaros. Autors veicis pētījumu par LU dibināšanas atspoguļojumu 1919. gada septembra presē, kad norisinājās izšķirošs notikums Latvijas valsts vēsturē - Latvijas Neatkarības karš (1918-1920). Rakstā iespēja uzzināt jaunus, novatoriskus faktus un pētniecības virzienus, pie kuriem jāstrādā turpmāk citiem LU Fonda stipendiātiem vai LU Muzeja vēstures speciālistiem.

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Balode, Laimute;
  Country: Finland

  Peer reviewed

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.