Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Urankar, Gregor;
  Publisher: G. Urankar

  V diplomskem delu so predstavljeni načini zajemanja oblike geometrijskih teles in opisan postopek digitalizacije merjenca s 3D skenerjem s strukturirano svetlobo. Obravnavani so vplivi na merilni rezultat s poudarkom na določevanju poravnave skeniranega oblaka točk in n...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zelnik, Lucija;
  Publisher: L. Zelnik

  Diplomsko delo se ukvarja z odnosom med paparaci in zvezdniki v Sloveniji, ki je v določenih pogledih nekoliko drugačen kot v tujini. Cilj je ugotoviti, v kolikšni meri prihaja pri delu paparacev do etično spornega poseganja v zasebnost in v kolikšni meri do samopromoci...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  PONIKVAR, CHRISTIAN;

  V zadnjih letih namizne igre ponovno postajajo popularne. S tem narašča število ljudi, ki igrajo fantazijske namizne igre. Pri igri, v kateri poteka večina interakcij verbalno in z domišljijo, bitke potekajo na igralni površini s figurami. Pri tem je zelo pogosta težava...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kosjek, Karolina;
  Publisher: K. Kosjek

  Digitalizacija celotnega gospodarstva bo v prihodnosti, v namen zadostitve potrebam človeštva in prilagoditve spreminjajočim se razmeram, neizbežna. Skupna kmetijska politika že vrsto let podpira razvoj in uporabo inovacij. Ključni člen v procesu digitalizacije za želen...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Šeruga, Vasja;
  Publisher: V. Šeruga

  V raziskavi smo proučevali koncepta industrija 4.0 in internet stvari (IoT) ter raziskovali stanje implementacije teh dveh konceptov v slovenski lesni panogi, s poudarkom na pametnih tovarnah in pametnih, inovativnih izdelkih (pametno pohištvo, pametna hiša/dom ipd.). V...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Slak, Robert;
  Publisher: R. Slak
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Derganc, Gašper;
  Publisher: G. Derganc
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Muhič, Andraž;
  Publisher: A. Muhič

  Namen diplomske naloge je izboljšava položajne natančnosti zveznega grafičnega sloja zemljiškega katastra. V diplomskem delu je predstavljen pristop rekonstrukcije katastrskih načrtov ob meji katastrske občine Ždinja vas v Mestni občini Novo mesto in izboljšava položajn...

8 research outcomes, page 1 of 1