Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Master thesis . Bachelor thesis . 2016
    Closed Access Croatian
    Authors:
    Ninić, Ema;

    Induktivno-digitalni pretvornik je, kao što mu i sam naziv kaže, pretvornik koji obrađuje podatke koje mu šalje senzor (zavojnica), te ih pretvara u digitalni oblik pogodan za daljnju programsku obradu. Princip rada induktivnog senzora se temelji na promjeni magnetskog ...

1 research outcomes, page 1 of 1