Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Borthen, Kaja; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena; Nøklestad, Anders;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Novus Forlag

  Denne artikkelen rapporterer om ein studie av geografiske og demografiske trekk ved 46 etterstilte uttrykk i norske talemål, mellom anna gitt, sant og kan du skjønne. I fyrste del av studien er spørjeskjema nytta som metode. Resultata frå denne undersøkinga viser i kva ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tove Sandvoll Vee; Jon Arne Løkke; Lars Rune Halvorsen;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Det er ifølgje stortingsmeldinga om kultur for kvalitet i høgare utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017) ei forventning om at institusjonane i høgare utdanning får på plass system for kollegarettleiing og fagfellevurdert undervisning. Føremålet med denne scoping review...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Helsing, Torunn Svalastog;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gudrun Kløve Juuhl; Maja Michelsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nordic Open Access Scholarly Publishing - a division of CappelenDamm Akademisk

  Denne artikkelen gjev oversikt over nordisk forsking pa barn og ungdoms tekstar og tekstpraksisar pa fritida dei siste tjue ara (2000–2019). I denne perioden har vilkara for barns deltaking i ulike tekstkulturar endra seg som folgje av den teknologiske utviklinga, og ar...

  Add to ORCIDorcid
5 research outcomes, page 1 of 1