Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hansejordet, Ingunn;
  Persistent Identifiers

  Føremålet med Grammatikken i spanskfaget er å skaffe meir kunnskap om kva plass grammatikken har og bør ha i spanskfaget, som er eit nytt fag i dei fleste ungdomsskular og i mange vidaregåande skular. Problemstillinga om grammtikkens plass har stor overføringsverdi til ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Novus forlag

  Sjø er ein pragmatisk partikkel som har sitt primære bruksområde i trønderske dialektar. Med utgangspunkt i spontantaledata frå Nordisk dialektkorpus analyserer vi bruken av sjø både geografisk, semantisk og pragmatisk. Ved hjelp av det relevansteoretiske rammeverket fo...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tove Sandvoll Vee; Jon Arne Løkke; Lars Rune Halvorsen;

  Det er ifølgje stortingsmeldinga om kultur for kvalitet i høgare utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017) ei forventning om at institusjonane i høgare utdanning får på plass system for kollegarettleiing og fagfellevurdert undervisning. Føremålet med denne scoping review...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Helsing, Torunn Svalastog;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Knut Ove Æsøy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Aarhus Universitet

  <jats:p>&lt;p&gt;This essay is an attempt to participate in a discussion about metaphysics today. I claim that metaphysic now seems silenced or taken for granted. Machiavelli’s idea of fortuna or fate (Norwegian: lagnad) represents question and perception that cannot be...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gudrun Kløve Juuhl; Maja Michelsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nordic Open Access Scholarly Publishing - a division of CappelenDamm Akademisk

  Denne artikkelen gjev oversikt over nordisk forsking pa barn og ungdoms tekstar og tekstpraksisar pa fritida dei siste tjue ara (2000–2019). I denne perioden har vilkara for barns deltaking i ulike tekstkulturar endra seg som folgje av den teknologiske utviklinga, og ar...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Knut Ove Æsøy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Aarhus Universitet

  <jats:p>&lt;p&gt;The main object of this article is to contribute to a clearer use of the concept reflection. The question is whether reflection has become an overexposed and diluted medicine in educational thinking. To answer this question I will examine how reflection...

  Add to ORCID
8 research outcomes, page 1 of 1