Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
3,027 research outcomes, page 1 of 303
 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Daugstad, Kristin;

  Eit prosjekt finansiert av Norsk genressurssenter har sidan 2003 hatt som mål å utvikle nye lokalsortar (landsortar, gardsstammer) i tre av våre viktigaste engvekster. Desse vekstene er grasartane timotei (Phleum pratense) og engsvingel (Festuca pratensis), og belgvekst...

 • publication . Research . 1999
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vinje, Eiliv;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Bergen, HF fakultetet

  Vitskapsteoretisk innlegg, HF-fakultetet, Universitetet i Bergen, 26. mai 1999

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Engelstad, Inger Lise;

  Bacheloroppgåve i grunnskulelærarutdanning (1.-7.) PE369 Mai 2015 Terje Ogden (2012) skildrar ei klasse som eit sosialt system der det vert skapt sosiale strukturar og mønster for samhandling. Desse mønstera har ei viss betyding for korleis klassa fungerer i læringssitu...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Husdal, Trine; Vigdal, Maria Schønning;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2001

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Thengs, Halvor Østerman;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy Studies Denne avhandlinga har som formål å undersøke litteraturundervisning i skulen i lys av skule- og literacyforsking og spelteori, og har som premiss at ei endring frå dialogorientert til elevorientert undervisning gjev meir engasjement o...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skrede, Asgeir;

  Bachelor i utmarksforvaltning, Evenstad 2016 Reirpredasjon er ei viktig årsak til dårleg reproduksjon hos hønsefugl. I 2015 blei det radiomerka 39 liryper i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Av desse 39 blei det funne igjen 20 liryper som hadde reir, av desse 20 var det 1...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dyrkolbotn, Tone Marit Håland;
  Persistent Identifiers

  I motsetnad til dei tre synoptiske evangelia, Matteus, Markus og Lukas, talar ikkje Johannesevangeliet direkte om nattverd. Kvifor er det slik? Er ikkje nattverd relevant i Johannesevangeliet? Eller kjem det fram på andre måtar? Denne avhandlingsoppgåva har fått følgjan...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fuglseth, Kåre Sigvald; Haakedal, Elisabet;
  Persistent Identifiers
  Publisher: KIFO, stiftelsen kirkeforskning
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heide, Eldar;
  Publisher: Novus forlag

  Denne artikkelen er ei kritisk gjennomgåing og drøfting av litteraturen om talemålsutviklinga i Oslo og regionen rundt. Oppfatningane spriker. Nøkkelnemninga «standard» blir brukt ulikt, og det er usemje både om kva som skjer, kva som er fleirtalsoppfatninga om kva som ...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Klakegg, Ove Mindor; Mjaavatten, Elling;
  Publisher: Norsk institutt for skog og landskap

  Norsk Institutt for Skog og Landskap har etter oppdrag for Tove Bringsvær, Bø ajourført markslag og kartlagt jordsmonnet på dyrka mark på garden Haugehåtveit nedre i Tokke kommune. Jordsmonn og markslag er kartlagt etter gjeldande instruksar og etter gjeldande retningsl...

3,027 research outcomes, page 1 of 303