Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 1904
  Open Access Irish
  Persistent Identifiers
  Publisher: Glucksman Library, University of Limerick

  Two of Irish and a little " Limerick Twist"

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2008
  Open Access Irish
  Authors:
  Ó hIfearnáin, Tadhg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cló Iar-Chonnacht

  peer-reviewed Baineann an aiste seo Ie cumhacht íomhá TG4 ar phobal na hÉireann agus ar phobail éagsúla na Gaeilge. Ní i gcónaí a shamhlaítear cumhacht den chineál seo a bheith ag comhlacht teilifíse, ach bhí dlúthcheangal idir cruthú an chainéil agus an t-ionad a tugad...

  Add to ORCID
 • other research product . 2011
  Open Access Irish
  Authors:
  Martin, Niall John;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Limerick, Department of Education and Professional Studies

  non-peer-reviewed T?? an-chuid f??idearthachta?? teicneola??ochta ar f??il do mh??inteoir?? sa l?? at?? inniu ann. Cloistear faoi thr??ithe iontacha an p??osa bog ??bhair seo n?? an su??omh idirl??on si??d. T?? cl??ranna bh??in idirghn??omhach agus seomra?? r??omhair?? ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2006
  Open Access Irish
  Authors:
  Ó hIfearnáin, Tadhg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Coiscéim

  peer-reviewed Tugtar faoi phleanáil teanga nuair a chruthaítear ionad nua don teanga sa saol. Comhartha atá i ngníomhaíocht phleanála na teanga, más ea, ar athrú suntasach polaitiúil sa phobal urlabhra. Ardú stádais agus gradaim ba chúis leis an bpleanáil don Ghaeilge ó...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 1997
  Open Access Irish
  Authors:
  Kelly, Michael G.;
  Persistent Identifiers

  non-peer-reviewed No abstract available

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2011
  Open Access Irish
  Authors:
  McCubbin, Justin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Limerick

  peer-reviewed Inimircigh agus an Ghaeilge: Idé-eolaíocht agus Cleachtas Teanga Lucht Inimirce na Gaeilge in Éirinn Tá ceisteanna teanga, féiniúlachta agus imeasctha faoi chaibidil sa dioscúrsa náisiúnta ó tháinig borradh faoin inimirce go hÉirinn um chasadh na mílaoise....

  Add to ORCID
6 research outcomes, page 1 of 1