Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2 )
Download Results
212 research outcomes, page 1 of 22
 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Tulić, Adnan; Seferović, Nedim;
  Publisher: University of Mostar Faculty of Law

  Razumijevanje i dokazivanje psihičkog odnosa počinitelja krivičnih djela, kod kojih se kao počinitelj javlja službena ili odgovorna osoba, prema tim djelima predstavlja, prvenstveno za tužilaštva, vjerojatno najveći izazov. Umišljaj, kao fokalna tačka krivičnopravnog si...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Kožar, Azem;
  Publisher: International Institute for Archival Science
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Hrnjica, Samra;
  Publisher: University of Zadar

  U radu se iznose osnovne značajke jezičkoga izričaja u romanu Knjiga o Uni s posebnim naglaskom na fonološke i leksičke, dok su morfološke i sintaksičke sporadično pomenute. Slika ikavskošćakavskih govora na području Bihaćke krajine oslikava se u piščevom idiolektu, pos...

 • publication . Other literature type . 1974
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Krstić, M.; Papo, A.; Jaganjac, A.;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  The usual rough estimate of sulphur emission was checked experimentally on the basis of the sulphur content in coal known as »burnt sulphur«. The measurements of the content of sulphur in stack gases proved that such an estimate based on the measuring of sulphur in ash ...

 • publication . Other literature type . 1967
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Petrović, Živana;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  Ovaj rad predstavlja prilog tvrdnji da se talog prašine na tlu ne može uzimati kao mjerilo zagađenosti atmosfere prašinom, iako se to i danas čini. Talog nije proporcionalan koncentraciji čestica u zraku, čak ni na jednom istom sakupljačkom mjestu. Kao osnov za tu posta...

 • publication . Other literature type . Article . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Selman Repišti;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Serijska ubistva i njihovi počinitelji neiscrpan su izvor inspiracije su kako profesionalcima u oblasti kriminalistike, pravosuđa i psihologije/psihijatrije, tako i širim masama. Po najpoznatijoj (FBI-evoj) klasifikaciji, postoje organizirane i neorganizirane serijske u...

 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Hodžić, Mehmed;
  Publisher: Faculty of Philosophy in Osijek

  Predmet ovoga rada je prikaz najnižeg sloja na društvenoj ljestvici srednjovjekovne bosanske države – robova. Na osnovu izvorne građe i relevantne literature autor nastoji objasniti položaj i status koji su robovi zauzimali u Bosni u srednjem vijeku. Bosna je tokom sred...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Fazlić, Adnan; Deljkić, Irma;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Radom je oslovljena problematika provođenja radnje prepoznavanja osoba u kriminalističkoj istrazi sa naglaskom na multidisciplinarni pristup, koji prvenstveno implicira krivičnoprocesnu, kriminalističku i psihološku komponentu. Naime, primarna intencija rada jeste ukaza...

 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Dervišević, Amira;
  Publisher: Institute of Ethonology and Folklore Research

  In the context of mythological traditions recorded among the Bosniak population in Bosnia, one special kind that stands out is the one about Hudam. These narratives should be considered within the framework of traditional beliefs in a supernatural being that appears in ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Niš ević , Maja;
  Project: EC | INVITE (754345)
  Add to ORCID
212 research outcomes, page 1 of 22